Konferencja

Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Współpraca polsko-niemiecka

Z okazji 5 lat członkostwa Polski w UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Europejskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na polsko-niemiecką konferencję naukową.

Szczegóły

W 2009 roku mija nie tylko pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, lecz również bez mała dwadzieścia lat od głębokich zmian ustrojowych w Polsce. Jednym z zasadniczych kierunków polityki zagranicznej niepodległej Polski było dążenie do uzyskania członkostwa w Unii. Cel ten został z powodzeniem zrealizowany i należy do jednych z największych sukcesów Polski. Warto przypomnieć drogę do członkostwa w UE w świetle innego, ważnego celu niepodległej Polski, jakim było ułożenie stosunków polsko-niemieckich zgodnie z zasadami dobrego sąsiedztwa i wspólnoty interesów.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowna książka "Ustrojowo-prawne aspekty członkostwa Polski w UE", wydana pod redakcją naukową prof. Jana Barcza.

P R O G R A M

godz. 11.00

otwarcie i powitanie

 • JM Prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

 • Stephan Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

godz. 11.15

WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA A POLSKA DROGA DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

 • Prof. Władysław Bartoszewski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa RM ds. dialogu międzynarodowego

 • Dr Reinhard Schweppe, Ambasador, Stały Przedstawiciel RFN w Genewie

 • Prof. dr hab. Horst Teltschik, b. Szef Urzędu Kanclerskiego, Prezes Fundacji Herberta Quanta

Dyskusja

moderacja: Prof. dr hab. Jan Barcz, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa ALK

godz. 13.15

USTROJOWO-PRAWNE ASPEKTY CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

 • Prof. dr hab. Jan Barcz, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa ALK

 • dr Anastazja Gajda, Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego SGH

 • Rafał Hykawy, długoletni pracownik UKIE, Dyrektor Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów

 • Mirosława Kapko, Radca Ministra w UKIE

 • Arkadiusz Michoński, I Radca, Wicedyrektor Departamentu UE MSZ

 • Prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego SGH

 • Anna Pudło, Asystentka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa ALK

Dyskusja

moderacja: Prof. dr hab. Jerzy Kranz, b. Ambasador, Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE ALK

godz. 15.30

zakończenie

poczęstunek

organizacja i kontakt:

Anna Pudło, ALK

e-mail: Annapudlo@kozminski.edu.pl

Falk Altenberger, FKA

e-mail: Falk.Altenberger@kas.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 57/59

referenci

 • Prof. Władysław Bartoszewski
  • Sekretraz StanuDr Reinhard Schweppe
   • Stały Przedstawiciel RFN w GenewieProf. dr Horst Teltschik
    • b. Szef Urzędu KanclerskiegoProf. dr Jan Barcz
     • ALKProf. dr Jerzy Kranz
      • ALKi inni

       publikacje

       Droga Polski do Unii Europejskiej: i współpraca polsko-niemiecka
       pokaż więcej
       Strategiczne wytyczenie kierunku z 1989 r.: Polska i Niemcy w Unii Europejskiej
       pokaż więcej
       Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej: Podsumowanie
       pokaż więcej
       Polska i Niemcy w Unii Europejskiej
       pokaż więcej
       Fünf Jahre Mitgliedschaft Polens in der Europäischen Union

       tematy

       dostarczone przez

       Biuro Fundacji Polska