Wydawca treści

Seminarium

WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA W KRYZYSIE

WYZWANIA I SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI

Celem seminarium jest wymiana opinii i poglądów oraz prezentacja wyników badań na temat dotychczasowych osiągnięć, doświadczeń i wyzwań związanych z rozwojem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Wydawca treści

Szczegóły

Zamierzamy podjąć dyskusję w obrębie następujących tematów:

- konsekwencji niestabilności w bezpośrednim sąsiedztwie Europy z punktu widzenia interesów / zagrożenia poszczególnych państw członkowskich

- najbardziej znaczących trudności w procesie decyzyjnym WPZiB,

- barier i warunków dla rozwoju Unii Europejskiej w odniesieniu do rosnącej konkurencji z podmiotami międzynarodowymi,

- pożądanych i możliwych kierunków zmian w systemie prawnym i instytucjonalnym UE w odniesieniu do nowych zagrożeń,

- bilansu osiągnięć i największych wyzwań dla WPZiB

W zamierzeniu organizatorów przedmiotem szczególnego zainteresowania pragniemy uczynić te zagadnienia, które pozwolą na sformułowanie prognoz i rekomendacji związanych z możliwym wpływem Polski i Republiki Federalnej Niemiec na dalszy rozwój tej polityki.

W seminarium wezmą udział eksperci z Polski i Niemiec. Dyskusja odbędzie się w języku angielskim.

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

kontakt

Dr Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332

Wydawca treści

Wydawca treści

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska