Debata publiczna

Wspólny kierunek, różne perspektywy

Polskie i niemieckie spojrzenia na wzajemne relacje oraz porządek światowy - Barometr Polska Niemcy

Fundacja Konrada Adenauera, Instytut Spraw Publicznych i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na prezentację wyników tegorocznego badania z cyklu Barometr Polska-Niemcy 2019.

Szczegóły

„Barometr Polska–Niemcy” jest projektem, który cyklicznie gromadzi i publikuje opinie Polaków i Niemców o stanie stosunków polsko-niemieckich i bieżących wyzwaniach. Instytut Spraw Publicznych prowadzi te badania od 2000 roku we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. W 2013 i 2016 roku badanie przeprowadzono także we współpracy z Fundacją Bertelsmanna. W 2018 roku partnerem tego projektu badawczego była Fundacja Körbera, w 2019 – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, która wspierała także edycje projektu w latach 2006, 2008 i 2018.

program

Logo pl z ramką.jpg

Stosunki polsko-niemieckie raz zajmują czołówki mediów, potem tygodniami jest o ich politycznym wymiarze cisza, choć na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej cały czas wiele się dzieje. Tak było też przez ostatnich 12 miesięcy. Rok 2019 to jednocześnie rok wielu okrągłych rocznic, przypominających te najtrudniejsze momenty w polsko-niemieckiej historii. Obchodzimy również okrągłe rocznice wydarzeń współczesnych, pozytywnych, które były krokami milowymi w budowaniu partnerskich stosunków między oboma krajami: trzydziestolecie rozpoczęcia procesu transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej, dwudziestą rocznicę dołączenia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz piętnastolecie rozszerzenia Unii Europejskiej. Wszystko to wpływa na oceny wzajemnych relacji. Opinie Polaków i Niemców mają prawo się różnić, w zależności od odmiennych doświadczeń, położenia geograficznego i roli obu państw w powyżej wymienionych procesach. Te różne spojrzenia należy poznać i zrozumieć, aby kształtować konstruktywną współpracę. Zarówno rocznice, jak i obecnie toczone dyskusje wokół Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej mobilizują również do refleksji nad postrzeganiem przez oba społeczeństwa spraw globalnych: roli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji w porządku światowym oraz oceny ich przywódców.

Barometr Polska-Niemcy 2019 przynosi odpowiedzi na pytania:

• Czy 80 lat po wybuchu II wojny światowej wydarzenie to, w polskich i niemieckich opiniach, nadal wpływa na wzajemne relacje?

• Czy polskie społeczeństwo odczuwa uznanie wpływu Polski i Polaków na przemiany demokratyczne 1989 roku, których okrągłą rocznicę świętujemy? Jak często Niemcy przypisują Polsce i Polakom taki wpływ?

• Jak 20 lat po wejściu Polski do NATO i 15 latach polskiej obecności w UE Polacy i Niemcy postrzegają skutki tych wydarzeń dla bezpieczeństwa i stabilizacji w Europie?

• Jakie oceny Polacy i Niemcy wystawiają światowym przywódcom i gdzie są tu największe różnice?

• Czy w relacjach z krajem sąsiada powinniśmy, zdaniem respondentów, nastawiać się bardziej na kompromis czy obronę swoich własnych interesów?

PROGRAM

Powitanie

Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych

Dr. Angelika Klein, Dyrektor, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Prezentacja wyników badań

Dr Agnieszka Łada, Dyrektor Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych

Komentarze

Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych

Dr Agnieszka Łada, Dyrektor Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych

Pytania i dyskusja

Moderacja: Cornelius Ochmann, Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Wydarzenie odbywa się w języku polskim.

Prosimy o rejestrację do 24 maja 2019 przez formularz online.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Centrum Konferencyjne Zielna
ul. Zielna 37,
00-108 Warszawa
Polen

referenci

 • Dr Agnieszka Łada
  • Dyrektor Programu Europejskiego
   • Instytut Spraw Publicznych
    • Dr Jacek Kucharczyk
     • Prezes Zarządu
      • Instytut Spraw Publicznych
       kontakt

       Hanna Dmochowska

       Hanna Dmochowska bild

       public relations, kontakty z mediami, organizacja

       Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437

       partner