Seminarium

Wspólna Pamięć... Jak myślimy o historii

Seminarium polsko-niemiecko-ukraińskie

Serdecznie polecamy polsko-niemiecko-ukraińską konferencję poświęconą kwestii wspólnej historii Europy.

Szczegóły

9:45 Otwarcie seminarium, powitanie gości

10:00 Panel 1

Wielki Głód na Ukrainie – perspektywa polska i ukraińska

Moderacja: Jan Piekło (PAUCI)

Uczestnicy: Taras Woźniak (kwartalnik "Ji"), dr Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński), prof. Zdzisław Najder, Paweł Kowal (PJN), dr. Jarosław Hrycak (Ukraiński Uniwersytet Katolicki)

Komentator: Krzysztof Bobiński (Fundacja Unia & Polska)

O panelu:

W tym roku przypada okrągła 80. rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie – tragicznych momentów współczesnej historii, które do tej pory nie znalazły swojego miejsca w podręcznikach i zbiorowej pamięci Europy. Niepodległa Ukraina próbowała potraktować Wielki Głód, jako jeden z filarów budowy swojej państwowości i spowodować uznanie go na arenie międzynarodowej za zbrodnię ludobójstwa. Wywołało to gniewną reakcję władz Rosji. Po dojściu do władzy prezydenta Janukowycza i Partii Regionów determinacji Ukrainy w zajmowaniu się tematem Wielkiego Głodu znacznie zmalała…

Zamierzeniem panelu jest przedstawienie ukraińskiej, polskiej i niemieckiej perspektywy na temat wydarzeń związanych z Wielkim Głodem. Polski wywiad w okresie międzywojennym dysponował najlepszą wiedzą na ten temat, którą dzielił się ze swoimi sojusznikami. Zachód nie był jednak wtedy przygotowany do ujawnienia tych faktów oraz konfrontacji z sowiecką Rosją i o umierającej z głodu ukraińskiej wsi światowa opinia publiczna nie wiedziała. Dziś kolejne państwa podejmuję decyzję o uznaniu Wielkiego Głodu za zbrodnię ludobójstwa.

Nasz panel zajmie się zarówno historycznymi jak i politycznymi kwestiami związanymi z Wielkim Głodem.

13:30 Panel 2

II wojna światowa – historyczna pamięć Niemców, Polaków, Rosjan i Ukraińców

Uczestnicy: dr hab. Jan Rydel (Europejska Sieć Pamięć i Solidarność), Stefan Troebst (Universität Leipzig), dr hab. Mikołaj Iwanow (Uniwersytet Opolski), dr hab. Grzegorz Motyka (Uniwersytet Jagielloński), Piotr Tyma (Związek Ukraińców Polskich)

Komentator: Zbigniew Gluza (FO KARTA)

O panelu:

Dramatycznych wydarzeń II wojny światowej nie da się zrozumieć bez uwzględnienia głosów zaangażowanych w ten konflikt stron. Dialog i pojednanie polsko-niemieckie stało się już faktem, ale nadal wzajemne stosunki budzą momentami, jak w przypadku polityki niemieckiego Związku Wypędzonych, wielkie emocje. Dialog i pojednanie polsko-ukraińskie dzieją się na naszych oczach. W tym roku po obu stronach wschodniej granicy UE rośnie napięcie wywołane 70. rocznicą zbrodni na Wołyniu, którą środowiska polskie określają jak „ludobójstwo”. Przeciwko temu protestują ukraińscy spadkobiercy niepodległościowych tradycji związanych z ideologią OUN i postacią Stepana Bandery. Wydarzenia, które się wtedy rozegrały należy rozpatrywać w szerszym kontekście, uwzględniając rolę wszystkich operujących tym regionie podmiotów, a wciąż przeszkadza w tym polityczna poprawność i odziedziczona po czasach komunistycznej indoktrynacji łatwa, upraszczająca temat historyczna narracja…

W tym panelu chcielibyśmy się przedstawić stanowiska polskich, ukraińskich, niemieckich i rosyjskich ekspertów oraz zastanowić się wspólnie jak myślimy o naszej historii i w jakim stopniu możliwe jest stworzenie zrębów wspólnej pamięci, która pozwoliłaby zabliźnić rany tej części Europy.

16:00 Słowo końcowe

Profesor Adam Daniel Rotfeld (były Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej) - gość specjalny.

Języki konferencji: polski, niemiecki, ukraiński. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Dom Spotkań z Historią, Warszawa, ul. Karowa 20

referenci

 • m.in.: Jan Piekło
  • Taras Woźniak
   • Jan Jacek Bruski
    • Zdzisław Najder
     • Paweł Kowal
      • Jarosław HrycakJan Rydel
       • Stefan Troebst
        • Mikołaj Iwanow
         • Grzegorz Motyka
          • Piotr Tyma
           • Zbigniew Gluza
            • Adam Rotfeld
             kontakt

             Piotr Womela

             Piotr Womela bild

             koordynator projektów

             Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

             dostarczone przez

             Biuro Fundacji Polska