Dyskusja ekspercka

Budowa społeczeństwa obywatelskiego

Debata i prezentacja publikacji

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Tischnera oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na debatę "Budowa społeczeństwa obywatelskiego", która odbędzie się w ramach zakończenia I Akademii Spraw Publicznych przy Wyższej Szkole im. ks. Tischnera

Szczegóły

Centralnym punktem wydarzenia będzie debata pod tytułem „Budowa społeczeństwa obywatelskiego”. W dyskusji wezmą udział profesorowie Andrzej Zoll i Czesław Porębski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor Instytutu Obywatelskiego, pan Jarosław Makowski. Celem dyskusji jest pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz potrzeby szerzenia świadomości obywatelskiej.

Debacie będzie towarzyszyć promocja publikacji podsumowującej działania I edycji Akademii Służby Publicznej przy Wyższej Szkole im. ks. Tischnera, studenckiego projektu, którego partnerem strategicznym jest Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, podsumowanie konferencji SmartPM oraz przedstawienie planu rozwoju obu przedsięwzięć.

Spotkanie ma charakter otwarty, wstęp jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Do udziału zapraszamy studentów, absolwentów, naukowców, liderów lokalnych społeczności, pracowników administracji i samorządów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką kształtowania postaw społecznych i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej WSE.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Kraków, ul. Westerplatte 11, aula Wyższej Szkoły Europejskiej

referenci

 • prof. Andrzej Zoll
  • Uniwersytet Jagielloński
 • prof. Czesław Porębski
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera
 • Jarosław Makowski
  • dyrektor Instytut Obywatelskiego
kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
Konferencja
12 - 13 marca 2011
Kraków
Akademia Służby Publicznej