Seminarium

Zmiany demograficzne w UE – wyzwania dla samorządów.

Niemieckie best practise.

Seminarium organizowane dla młodych naukowców dotyczyć ma najważnieszych wyzwań przed którymi stoją samorządy terytorialne. Jednym z głównych problemów to niż demograficzny i migracje z terenów mniej zurbanizowanych do dużych miast.
dodaj do kalendarza

miejsce

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa

referenci

 • Dr Günter Dill
  • doradca i konsultant ds. polityki komunalnej
   • politolog. Wieloletni wykładowca Uniwersytetów we Frankfurcie i Moguncji. Od 1986 r. w Fundacji Konrada Adenauera: zajmował się polityką samorządów i procesami transformacji.
    kontakt

    Piotr Womela

    Piotr Womela bild

    koordynator projektów

    Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

    partner

    dostarczone przez

    Biuro Fundacji Polska