Forum

Światowe i europejskie uwarunkowania rozwoju regionalnego

I Forum Regionalistyczne

organizowane przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

Szczegóły

Program forum znajdą Państwo na stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

kontakt w sprawie organizacji forum:

dr Bartosz Jóźwik, Wydział Nauk Społecznych KUL

bjozwik@orange.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin