Rozmowa

Godność w czasach wolności - miedzy nauką, etyką i wiarą

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w cyklu „Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie obywatelskim” współorganizowane przez Klub „Tygodnika Powszechnego” w Warszawie z Fundacją Konrada Adenauera i Fundacją Tygodnika Powszechnego.

Szczegóły

W toczących się w ostatnich tygodniach i miesiącach debatach wokół trudnych zagadnień bioetycznych oraz rozwiązań prawnych dotyczących ochrony życia i zdrowia człowieka, pojęcie godności pojawia się nieustannie. Rzadko kiedy jednak pełni ono rolę inną niż pałki na dyskutantów, przeobrażając się w słowo-wytrych, a nie słowo-klucz.

By przywrócić mu kluczową rolę, trzeba zrobić krok w tył i pójść głębiej, by zastanowić się nad istotą jego znaczenia oraz możliwością jego wspólnego rozumienia przez ludzi różnych wyznań i światopoglądów.

Być może na tej podstawie uda się zbudować większe zrozumienie i zgodę między ludźmi w sprawach najważniejszych?

O tym wszystkim chcemy porozmawiać wraz z naszymi gośćmi, którzy – reprezentując różne profesje, specjalizacje i poglądy – z tematyką godności, jej znaczeniem w sferze wiary, nauki i etyki, oraz wynikającymi z potrzeby jej ochrony granicami dopuszczalnych działań mierzą się nad wyraz często. (Ignacy Dudkiewicz)

W rozmowie udział wezmą:

S. Barbara Chyrowicz, etyk, filozofka, profesor i wykładowczyni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie kieruje Katedrą Etyki Szczegółowej. Należy do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Zajmuje się bioetyką, jest członkiem Komitetu Bioetycznego przy PAN.

„W każdym wyborze jest coś niewybranego, a w każdej miłości coś niekochanego. Nie ma co sobie wmawiać, że trafny wybór to taki, w którym nie ma buntu, bólu, cierpienia i zmagania”- mówi w swoim ostatnim wywiadzie “Pochwała codzienności” dla „Tygodnika Powszechnego”

W roku 2009 laureatka Nagrody Znaku I Hestii om Józefa Tischnera.

Prof. Magdalena Maria Fikus – polska biolog, biochemik, specjalistka w zakresie biochemii i fotochemii kwasów nukleinowych, biofizyki komórki, inżynierii genetycznej, profesor nauk przyrodniczych, propagatorka i popularyzatorka nauki.

Inicjatorka i organizatorka warszawskiego Festiwalu nauki oraz przewodniczącą Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk.

W 2011 roku za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz popularyzacji i rozwoju nauki w Polsce odznaczona została przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Ks. bp Marcin Hintz duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego), biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, dr hab. teologii ewangelickiej, profesor nadzwyczajny, kierownik katedry teologii systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Członek Synodu Kościoła, przewodniczący Komisji ds. teologii i konfesji. Autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnych, redaktor, autor książek: Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne, Warszawa 2007, Chrześcijańskie sumienie. Rozważania o etyce ewangelickiej, Katowice 2006. Redaktor naczelny „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”.

Moderatorem rozmowy będzie Ignacy Dudkiewicz filozof, dziennikarz, publicysta, redaktor działu "Wiara" w Magazynie "Kontakt". Kończy bioetykę na Uniwersytecie Warszawskim. Wychowawca w grupie Sekcji Rodzin KIK "Heftalici". Pracuje w redakcji portalu ngo.pl.

Informacje o spotkaniu również na Facebooku.

Prosimy o zgłoszenia do dnia 20 maja na adres;

warszawa@klubtygodnika.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, ul. Dąbrowskiego 56 w siedzibie FKA

kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska