Wydawca treści

Konferencja

WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE

ZIELONE MIASTO - miasto jako ogród, czyli szansa terenów otwartych

Po raz czwarty Fundacja Konrada Adenauera bierze udział w organizacji cyklu WRA. Na spotkaniu poruszone zostaną kwestie ‚‚zielonych’’ strategii rozwoju miast oraz miejskich terenów zieleni na przykładach z Niemiec i Polski.

Wydawca treści

Szczegóły

WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE (WRA) to cykl wykładów i dyskusji na tematy

urbanistyczne, architektoniczne i z zakresu architektury krajobrazu.

WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE są platformą, która umożliwia interdyscyplinarną

dyskusję na temat innowacyjnych rozwiązań dla naszych miast. Dyskusja prowadzona jest

na podstawie przykładów zrealizowanych obiektów wyróżniających się w danym temacie,

niejednokrotnie stanowiących, pod względem interdyscyplinarności ich założeń koncepcyjnych w ujęciu

urbanistycznym, architektonicznym, krajobrazowym i społecznym, świetny przykład do naśladowania.

Równolegle poruszanym tematem jest instrumentarium procedury planistycznej i administracyjnej,

które umożliwia tworzenie i sprawną realizację projektów.

W roku 2016 konferencje w ramach cyklu poruszają tematy „zielonego miasta”.

ZIELONE MIASTO to projekt w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016 -

ŚWIĘTUJEMY! zorganizowanego przy udziale Goethe-Institut i Ambasady Niemiec z okazji 25-lecia Traktatu

o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Porojekt ma na celu zwiększenie świadomości o znaczeniu zieleni miejskiej. W ramach projektu odbywają się

liczne wydarzenia, takie jak Festiwal Ogrodów, warsztaty, “zielona” gra miejska, rowerowe wycieczki

przez tereny zieleni w Warszawie czy konferencje poświęcone terenom otwartym naszych miast.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy kierować na adres mailowy: wra@cmcberlin.de.

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, ul. Foksal 2 (SARP)

kontakt

Dr Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332
Warszawskie Rozmowy Architektoniczne 6: Zielone Miasto I. Malchowska-Coqui

Wydawca treści

Wydawca treści

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska