Konferencja

II Kongres Gospodarki Senioralnej

Ze wsparciem Fundacji Konrada Adenauera odbędzie się w dniu 6 października 2015 r. II Kongres Gospodarki Senioralnej w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa).

Szczegóły

Tematem wiodącym tegorocznej edycji będzie zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług dla osób starszych. Planujemy też debatę na temat potencjału rynku usług przyjaznych seniorom oraz budownictwa senioralnego, określimy rolę nowych technologii w srebrnej gospodarce i źródła finansowania tej nadal nowej branży krajowej gospodarki. Zwrócimy także uwagę na rolę Polski w rozwoju gospodarki senioralnej w Europie.

Więcej informacjina na stronie internetowej Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej lub w programie tegorocznej konfernecji.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Ministerstwo Gospodarki (pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa)

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska