Konferencja

III Forum Regionalistyczne

Spójność społeczno-gospodarcza regionów Unii Europejskiej

Fundacja Rozwoju KUL, Instytut Ekonomii i Zarządzania Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na III Forum Regionalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 11 grudnia 2009.

Szczegóły

13.00 Przywitanie Uczestników

dr Bartosz Jóźwik, adiunkt Instytutu Ekonomii i Zarządzania Wydziału Nauk Społecznych KUL

Otwarcie obrad – ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba, prorektor KUL

13.15 Wystąpienia części oficjalnej

dr Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa Lubelskiego

dr Adam Wasilewski – Prezydent Miasta Lublin

13.30 Wykład wprowadzający

dr Janusz Lewandowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Dyskusja panelowa

14.15 Panel 1:

POLITYKA MAKROEKONOMICZNA UKIERUNKOWANA NA WZROST I MIEJSCA PRACY

Dr J. Wiśniewska ((Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Zrównoważony rozwój rolnictwa w gospodarkach europejskich, w szczególności na przykładzie rolnictwa niemieckiego

prof. dr hab. J. Gudowski (Politechnika Lubelska)

Przeobrażenia agrarne na wybranych obszarach wschodniej Polski. Doświadczenia poakcesyjne

prof. dr hab. A. Cieślik (Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski)

Wpływ inwestycji drogowych na rozwój polskich regionów

dr M. Banaś (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Studiów Regionalnych)

Nordycka koncepcja spójności regionalnej. ‘Nordakalloten’ jako przykład społecznie – i gospodarczo zintegrowanego regionu fińsko-szwedzko-norweskiego

dr K. Machowicz (Instytut Ekonomii i Zarządzania, KUL)

Programy operacyjne dla celu Europejska Współpraca Terytorialna w kontekście praw podstawowych Unii Europejskiej

dr D. Woźniak (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University)

Regionalne programy operacyjne – próba porównania.

16.00Przerwa na kawę

16.30 Panel 2:

REFORMY MIKROEKONOMICZNE MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE EUROPEJSKIEGO POTENCJAŁU WZROSTU

dr M. Lisowski (Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku)

Spójność społeczno-gospodarcza regionów a zarządzanie

dr A. Golejewska (Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny)

Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w budowaniu potencjału konkurencyjności polskich regionów w latach 1995-2005

dr T. Szot-Gabryś (Akademia Podlaska)

Metody wspierania rozwoju sektora MMSP na szczeblu lokalnym

dr B. Hadryjańska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Przedsiębiorstwa mleczarskie w Wielkopolsce wobec unijnych postulatów środowiskowych

dr O. Gorbaniuk (KUL), dr B. Jóźwik (KUL), dr M. Sagan (SGH), dr P. Zalewa (UMCS)

Instrumenty polityki spójności zwiększania konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego

18.15 Dyskusja i podsumowanie dr P. Zalewa

19.00 Zamknięcie obrad

Kontakt:

Fundacja Rozwoju KUL: funr_kul@kul.lublin.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin, KUL, Collegium Joannis Pauli II

referenci

  • Dr. Janusz Lewandowski (Eurokomisarz)

    dostarczone przez

    Biuro Fundacji Polska