Seminarium

W (nie)bezpiecznej sieci. Czy media społecznościowe stają się instrumentem prowadzenia nowoczesnej wojny?

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zapraszają na seminarium.

Szczegóły

Media społecznościowe trwale zmieniły sposób komunikowania się ludzi w większości obszarów ich aktywności. Ich wpływ na dzisiejszy świat jest przedmiotem zainteresowania różnych specjalistów. Seminarium skupi się na ich wpływie i roli w dzisiejszych sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikty wewnętrzne (m.in. zamachy stanu, zbrojne rebelie), międzynarodowe (m.in. otwarty konflikt zbrojny, wojna hybrydowa) oraz ponadnarodowe (m.in. terroryzm). Odwołując się do aktualnych przykładów (m.in. wykorzystywanie mediów społecznościowych w propagandzie ISIS, nieudany zamach stanu w Turcji) uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie o możliwości ich wykorzystywania do budowania trwałego pokoju i bezpieczeństwa. Przedmiotem dyskusji będzie rezolucja Parlamentu Europejskiego, w której zawarto zalecenia „aktywnego przeciwdziałania kampaniom dezinformacji i propagandzie” m.in. Rosji czy tzw. Państwa Islamskiego. W dokumencie tym zaleca się m.in. wzmocnienie grupy zadaniowej UE ds. komunikacji strategicznej i środków służących upowszechnianiu wiedzy oraz kształtowaniu umiejętności korzystania z internetowych środków przekazu.

Referenci:

Dr hab. Andrzej Nowosad – Kierownik Zakładu Komunikowania i Mediów Społecznych, Uniwersytet Jagielloński

Antoni Wierzejski – Analityk w Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa

Katarzyna Lorenc –Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Moderacja:

Anna Szymańska-Klich – Prezes Zarządu Fundacji Instytut Studiów Strategicznych

Serdecznie prosimy o potwierdzenie przybycia

Telefon: (12) 421 62 50

E-mail: biuro@iss.krakow.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Kraków

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437