Program studyjno-informacyjny

Program edukacji i dialogu dla polskich polityków w Berlinie

Politik und politische Stiftungsarbeit in Deutschland

Program składa się ze spotkań w Bundestagu, Urzędzie Kanclerskim, Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, Przedstawicielstwie Dolnej Saksonii i z pełnomocnikami kościoła przy rządzie.

Szczegóły

Program dialogu i edukacji odbywa się na tle dwóch aktualnych politycznych wydarzeń:

po pierwsze jest to ukonstytuowanie się nowego niemieckiego rządu i koalicji, powstałych po jesiennych wyborach w 2009 roku,

po drugie jest to staranie stworzenia w Polsce ustawy, umożliwiającej zakładanie fundacji politycznych - jednym z inicjatorów stworzenia takiej ustawy była Fundacja Konrada Adenauera.

Trzech parlamentarzystów z koalicji rządzącej PO i PSL, oraz dwóch przedstawicieli nowo założonego instytutu obywatleskiego PO uczestniczących w programie, będzie wgłębiało się w podstawy, struktury, finansowanie i główne zadania fundacji politycznych w Niemczech, na przykładzie Fundacji Konrada Adenauera .

Program dialogu i edukacji ma na celu wzmocnienie wzajemnego zrozumienia, ułatwienie przyszłych kontaktó i ma szansę stać się impulsem dla dalszej polsko-niemieckiej współpracy oraz rozwoju fundacji poltitycznych w Polsce.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Berlin

Informations- und Dialogprogramm für polnische Politiker in Berlin