Konferencja

WSPÓŁPRACA MIĘDZYRELIGIJNA W KONTEKŚCIE MIGRACJI I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Wyzwania dla islamu i chrześcijaństwa

Zapraszamy na konferencję naukową, którą Fundacja Konrada Adenauera w Polsce współorganizuje m.in. z Międzyinstytutowym Zakładem Badań nad Migracją – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW).

Szczegóły

Celem konferencji jest podjęcie refleksji nad wyzwaniami, jakie stawia przed instytucjami religijnymi (chrześcijańskimi i muzułmańskimi) wzrost lęku przed islamem, poczucie zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego i publicznego występujące w społeczeństwach Europy (także w Polsce) w związku z napływem imigrantów i uchodźców z krajów muzułmańskich oraz atakami terrorystycznymi w Zachodniej Europie.

Konferencja przygotowywana jest przez Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW); Katedrę Polityk Publicznych; Katedrę Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii UKSW; Katedrę Islamistyki i Arabistyki Uniwersytetu Warszawskiego, przy współpracy z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, Radą Episkopatu ds. Migracji, Pielgrzymek i Turystyki, Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Centrum Kultury Islamu w Londynie.

Program

9.30 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie:

Ks. dr Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Dziekan UKSW ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba

10.15 – 12.00 PANEL I: Diagnoza: przyczyny poczucia zagrożenia

12.15 – 14.00 PANEL II: Wyzwania dla islamu i chrześcijaństwa

14.30 – 16.15 PANEL III: Współpraca muzułmańsko-chrześcijańska

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437