Warsztat

IV Akademia Polityczna Fundacji Konrada Adenauera

4 IV startuje IV edycja Akademii Politycznej Fundacji Konarada Adenauera w Polsce. Uczestnikami tegorocznej Akademii są członkowie młodzieżówek politycznych (Młodzi Demokraci, Młodzi Konserwatyści, Forum Młodych Ludowców oraz Forum Młodych PiS).

Szczegóły

W czasie trzech weekendowych szkoleń uczestnicy Akademii będą pracowali nad poprawą funkcjonowania swoich organizacji oraz pogłębieniem swoich umiejętności liderów politycznych. Najbliższe seminarium szkoleniowe poświęcone będzie przede wszystkim zarządzaniu organizacją o charakterze społeczno-politycznym.

Istotnym elementem szkolenia będzie również refleksja nad rolą i dotychczasową działalnością młodzieżówek politycznych w Polsce.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa