Konferencja

JAPONIA, NIEMCY - ODZYSKANY HONOR W ROZWOJU GOSPODARCZYM

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na konferencje pod tytułem "Japonia, Niemcy - odzyskany honor w rozwoju gospodarczym".

Szczegóły

PROGRAM

8.15

Msza Święta, Kościół Akademicki KUL

Przewodniczący Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Ks. prof. dr hab. Marian Nowak

8:30-9:30

Rejestracja uczestników (C-1032)

9.40

Otwarcie Konferencji - Collegium Jana Pawła II sala 1031

Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba –Prorektor KUL

10:00 – 13:40

Collegium Jana Pawła II sala 1031

SESJA PLENARNA

POZYCJA CYWILIZACYJNA JAPONII ORAZ NIEMIEC WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Przewodnicząca: prof. dr hab. Katarzyna I. Żukrowska

Dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Profil cywilizacyjny Japonii.

Prof. dr hab. Katarzyna I. Żukrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Modele niemiecki i japoński odbudowy gospodarki po II wojnie światowej.

Prof. dr hab. Józef Misala (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr Elżbieta Siek (Politechnika Radomska)

Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarek narodowych Japonii, Niemiec i Polski.

Dr hab. Sławomir I. Bukowski (Politechnika Radomska)

Niemcy i Japonia a międzynarodowa nierównowaga płatnicza.

Prof. dr hab. Paweł Bożyk (Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Informatyczna w Warszawie)

Transformacja gospodarki japońskiej w kontekście globalnym.

11:40-12:00

Przerwa na kawę, herbatę

Dr hab. Anna Ząbkowicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), dr Jerzy Ząbkowicz (Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie)

Stracone dekady gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku

Prof. dr hab. Franciszek Tomczak, czł. rzecz. PAN (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej- PIB, Warszawa; Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie)

Uwarunkowania i siły rozwojowe gospodarki rolniczo-żywnościowej współczesnej Japonii.

Dr hab. Stanisław Szukalski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Strukturalne determinanty pozycji gospodarki niemieckiej w Unii Europejskiej.

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski (Uniwersytet Szczeciński), dr Lilianna Jodkowska (Hochschule fuer Technik und Wirtschaft Berlin).

Niemiecki system bankowy jako filar wzrostu i rozwoju gospodarki

Prof. Anna Visvizi (DEREE – The American College of Greece)

Rola Niemiec w Europie: od zjednoczenia do kryzysu w Grecji.

13.40

WRĘCZENIE KSIĘGI JUBILEUSZOWEJ DR HAB. KAZIMIERZOWI ALBINOWI KŁOSIŃSKIEMU, PROF. KUL

Collegium Jana Pawła II sala 1031

14.30

RECITAL FORTEPIANOWY W WYKONANIU TOMASZA RITTERA

Collegium Jana Pawła II sala 1031

16:30-18:00

SESJA TEMATYCZNA I:

PRZEMIANY STRUKTURALNE GOSPODAREK NIEMIEC I JAPONII

Collegium Jana Pawła II sala 1031

Przewodniczący: Prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Mgr Antoni Chrzonstowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Niemcy, Japonia - konwergencja i dywergencja.

Dr Piotr Misztal (Politechnika Radomska)

Oszczędności krajowe a wzrost gospodarczy w Niemczech i Japonii na przełomie XX i XXI wieku.

Mgr Jolanta Sprysak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Systemy bankowe w Niemczech i Japonii – specyfika i wyzwania wobec globalizacji.

Dr Józef Osoba (WSPA Lublin)

Konkurencyjność a system społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech.

Dr Paweł Pasierbiak (UMCS w Lublinie)

Japonia w gospodarce światowej.

Dr Katarzyna Sołkowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Japońska orientacja zarządzania w modelu Hampden-Turner’a i Trompenaars’a

Dr Blanka Tundys (Uniwersytet Szczeciński)

Rozwój gospodarczy jako kreator problemów logistycznych współczesnych miast na przykładzie Niemiec i Japonii.

Mgr Marcin Kaczmarczyk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce)

Adaptacyjna polityka migracyjna Niemiec i Japonii.

Dyskusja

16:30-18:00

SESJA TEMATYCZNA II:

Z HISTORII ROZWOJU I WSPÓŁPRACY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ JAPONII ORAZ NIEMIEC

Collegium Jana Pawła II sala 618

Przewodniczący: dr hab. Stanisław Szukalski, prof. UŁ

Dr Jadwiga Stachura (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)

Dynamika sojuszy Stanów Zjednoczonych z Niemcami i Japonią w zmieniającym się świecie.

Mgr Marcin Czarnacki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Działania Niemiec i Japonii na rzecz reformy ONZ.

Dr Piotr Rubaj (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Japanese economic growth and development after the Second World War.

Dr Zbigniew Klimiuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Polityka gospodarcza państw sojuszniczych na okupowanym terytorium Niemiec w latach 1945-1949.

Mgr Jacek Skrzypczyk

Rozwój gospodarczy Republiki Federalnej Niemiec oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1949 – 1969 na tle wrogich ideologii. Analiza porównawcza.

Dr Dorota Mikulska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Dr Elżbieta Skąpska (Politechnika Białostocka)

Międzynarodowy obrót towarowo-usługowy Niemiec i Japonii.

Marta Romaniuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Znaczenie polityki handlowej Japonii dla jej dominującej pozycji w regionie Azji i Pacyfiku.

Mgr Krzysztof Maj

Polska - Niemcy 1963-2011. Droga do strategicznego partnerstwa gospodarczego.

Dyskusja

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II, Collegium Jana Pawła II, Lublin, Al. Racławickie 14, sala 1031 (X piętro)

referenci

 • u.a.: Prof. K. A. Kłosiński
  • Prof. Dr. K. I. Żukrowska
   • Prof. Dr. J. Misala
    • Prof. Dr. P. Bożyk
     • Prof. Dr. S. I. Bukowski
      • Prof. Dr. A. Ząbkowicz
       • Prof. Dr. F. Tomczak
        • Prof. Dr. S. Szukalski
         • Prof. Dr. S. Flejterski
          • Prof. A. Visvizi