Debata publiczna

Judaizm w Europie

Vortrag mit Diskussion von Prof. Ehrlich (Basel)

Dyskusja panelowa w ramach X Dni Książki Żydowskiej organizowana przez Stowarzyszenie „Midrasz” oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce

Szczegóły

wprowadzenie:

  • Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
  • Piotr Paziński, redaktor naczelny miesięcznika „Midrasz”
dyskusja:

  • prof. Ernst Ludwig Ehrlich, honorowy przewodniczący B’nai B’rith w Europie
  • rabin Maciej Pawlak, dyrektor Szkoły Lauder-Morasha
  • ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, dyrektor Instytutu Politologii UKSW

Religia żydowska należy do tych wielkich religii monoteistycznych, które kształtowały Europę. Trudno też sobie wyobrazić chrześcijaństwo bez judaizmu. Chrześcijaństwo zakorzenione jest historii Boga i Jego ludu, tak jak przekazuje nam to Stary Testament.

Prof. Ernst Ludwig Ehrlich z działającego na całym świecie stowarzyszenia B’nai B’rith od kilkudziesięciu lat angażuje się na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Wspólnie z rabinem Maciejem Pawlakiem i ks. prof. Piotrem Mazurkiewiczem mówić będą o roli judaizmu w historii Europy.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, Fundacja Konrada Adenauera, ul. J. Dąbrowskiego 56

Jüdisches Leben in Europa

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska