Seminarium

Kuźnia Młodych Liderów

Seminarium absolwentów

W dniach 3 – 5 kwietnia 2009 r. odbędzie się w Kamieniu Śląskim spotkanie Absolwentów wszystkich pięciu edycji projektu „Kuźnia Młodych Liderów”.

Szczegóły

Trzydniowe seminarium, organizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce, będzie nie tylko podsumowaniem całego pięcioletniego projektu, ale przede wszystkim poszerzeniem współpracy pomiędzy uczestnikami wszystkich edycji. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli podzielić się ze sobą sukcesami, jakie udało im się osiągnąć w środowisku mniejszości niemieckiej dzięki uczestnictwu w projekcie, jak również problemami z którymi borykali się podczas swojej działalności oraz uwagami i wątpliwościami dotyczącymi obecnej sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce i jej przyszłości. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli również okazję spotkać się i porozmawiać z parlamentarzystami oraz reprezentantami ze środowiska mniejszości niemieckiej. Podczas drugiego dnia spotkania odbędzie się warsztat, który poświęcony będzie zagadnieniu tożsamości narodowej mniejszości niemieckiej; jej rozumieniu i postrzeganiu oraz identyfikowaniu się młodzieży z mniejszością niemiecką.

Spotkanie współfinansowane jest również przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Szczegółowe informacje:

Patrycja Wiencek

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu

Patrycja.Wiencek@haus.pl

tel. +48 77 402 51 05

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Falk.Altenberger@kas.pl

tel. +48 22 845 93 33

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Kamień Śląski

referenci

 • m.in. Ryszard Galla
  • Poseł na Sejmdr Stanisław Jałowiecki
   • Poseł do PELudwig Neudorfer
    • Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Helmut Sauer
     • Przewodniczący Wschodnio– i Środkowoniemieckiego Stow. Unia Wypędzonych i Uchodźców CDU/CSU