Konferencja

Kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II organizują konferencję dotyczącą analizy wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019.

Szczegóły

Celami konferencji są: analiza narzędzi komunikowania politycznego wykorzystanych przez podmioty polityczne w kampanii wyborczej (na przykładzie polskiej sceny politycznej), analiza roli mediów w kampanii wyborczej przed wyborami do PE oraz analiza wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz dyskusja nad konsekwencjami wyborów.

program

Sesja I: Kampania w mediach, media w kampanii

Moderator: dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, KUL

Wystąpienia:

dr hab. Robert Szwed, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Europa w dyskursie politycznym. Analiza konwencji partyjnych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku

dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Powtórka z rozrywki – wizualna reklama zewnętrzna w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2019 roku

dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, Zakład Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, YouTube w kampanii wyborczej do Europarlamentu w 2019 roku - analiza zawartości kanałów wybranych polskich podmiotów politycznych

ks. dr Rafał Pastwa, kierownik lubelskiej redakcji „Gościa Niedzielnego”, Obraz kampanii wyborczej do PE na łamach katolickich tygodników opinii Gość Niedzielny i Tygodnik Powszechny

dr Agnieszka Walecka-Rynduch, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Postrzeganie "Innego" w MediaPolis. Przykład europejskich wyborów 2019 roku w Polsce

dr Agnieszka Zaręba, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, „Niemożliwe stało się możliwe" - kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku - podsumowanie

Sesja II: Parlament Europejski nowej kadencji – konsekwencje dla polityki wewnętrznej i zewnętrznej Unii Europejskiej

Moderatorzy: dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL/Instytut Europy Środkowej, dr Andrzej Szabaciuk, KUL

Wystąpienia:

Kinga Schlesinger, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Podsumowanie wyborów, podział miejsc i wstępne priorytety na kolejną kadencję PE

dr hab. Paweł Borkowski, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, Wyniki wyborów a perspektywa reformy UE

doc. dr Artur Adamczyk, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski, Wybory do Parlamentu Europejskiego w Grecji - kampania wyborcza i efekty

dr Anny Szachoń-Pszenny, Wydział Prawa, Prawa Kanoniczego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Legitymacja demokratyczna Parlamentu Europejskiego

dr Małgorzata Pacek, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski, Przyszłość Ziemi czy polityka - wynik wyborów do PE w Niemczech

dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II /Instytut Europy Środkowej, Duopoland. Kilka wniosków po wyborach do Parlamentu Europejskiego

dr Andrzej Szabaciuk, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wybory do Parlamentu Europejskiego – perspektywa Europy Wschodniej

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin, INPiSM KUL

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437