Wydawca treści

Debata publiczna

Kluby Tygodnika Powszechnego

Cykl debat

Wydawca treści

Szczegóły

Od 10. Rocznicy powstania Klubów „Tygodnika Powszechnego” w roku 2017 rozpoczęła się współpraca  Fundacji Adenauera z Klubami. Od tego czasu wspólnie organizujemy roczne cykle debat,  odbywające się każdego roku pod innym mottem.

Uczestnicząc w działaniach Klubów Fundacja wspiera środowiska, skupiające ludzi o przekonaniach chrześcijańskich, zaangażowanych w sprawy Kościoła i aktywnych społecznie. Kluby powstają z inicjatywy czytelników „Tygodnika Powszechnego” i gromadzą ludzi, którzy deklarują, iż uczestnictwo w działaniach Klubów pozwala im realizować uniwersalne przesłanie chrześcijańskie, jakim jest potrzeba kontaktu i dialogu z każdym człowiekiem, także niewierzącym. Dialog ten dotyczy wszystkich ważnych sfer życia Polaków i prowadzony jest w oparciu o wartości, wywodzące się z tradycji Tygodnika Powszechnego“, czyli „chrześcijaństwa otwartego, gotowego do dialogu z tym, co odmienne, gotowe do zaakceptowania wszystkiego, co dobre, gdziekolwiek się znajduje” (Jerzy Turowicz), poczucia odpowiedzialności za Kościół oraz losy naszego kraju, jego obywateli oraz małych ojczyzn i ich społeczności i tworzenia w duchu wolności dzieł kultury i osiągnięć naukowych.

Kluby są miejscem swobodnej wymiany myśli, dialogu, otwartej konfrontacji poglądów w atmosferze wzajemnej życzliwości, szacunku i zainteresowania dla różnych postaw i opcji światopoglądowych.

W całej Polsce działa ok. 30 Klubów, powstają one także poza granicami kraju. Aktywnie działają Kluby w Berlinie, Paryżu i Brukseli.

Poprzez wspólne cykle debat KAS może uczestniczyć w pracach wielu z nich. Rocznie odbywa sią w ramach wspólnych cyklów ok. 10 debat.

Ponadto Fundacja współpracuje z Klubami przy organizowaniu seminariów liderskich dla koordynatorów Klubów oraz seminariów kompetencyjnych i integrujących dla zaangażowanych młodych Klubowiczów.

Wspólne projekty są wkładem do debaty publicznej w Polsce, służącej szerzeniu wiedzy i wymiany poglądów. Promują jednocześnie wartości chrześcijańskiej demokracji, poszanowanie praw człowieka, ideę dialogu międzykulturowego oraz są przyczynkiem dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. W imię tych wartości debaty wnoszą wkład w rosnącą odpowiedzialność za życie i godność drugiego człowieka, otwierają szansę na spotkania z wartościowymi ludźmi, nie tylko ze środowiska „Tygodnika Powszechnego”. 

program

Debaty 2017

Czy fatalizm wrogości? O relacjach polsko-niemieckich

Piotr Buras, Agnieszka Łada i Anna Wolff-Powęska, prowadzenie: Paweł Stachowiak.

Poznań, 29 maja

Zapis video debaty

 

Ku demokracji nieliberalnej? 

Tomasz Sawczuk, Aleksander Smolar Jadwiga Staniszkis, prowadzenie: Mateusz Luft.

Warszawa, 31 maja 

zapis video debaty

 

Ziemia komu obiecana? 

Janina Ochojska, Marta Titaniec, ks. bp Krzysztof Zadarko, prowadzenie: Bartosz Bartosik

Łódź, 18 czerwca

zapis video debaty

 

Kościół stroną w politycznym sporze?

Paweł Kowal, Paweł Stachowiak i o. Ludwik Wiśniewski, prowadzenie: Dominika Wielowieyska.

Wrocław, 21 października

zapis video debaty

 

Ewangelik – obywatel. Katolik – obywatel

dr Gerhard Gnauck, ks. prof. Andrzej Perzyński, dr Grzegorz Polak, prowadzenie: Dariusz Bruncz.

Warszawa, 28 października

zapis video debaty

 

500 lat Reformacji. Od kontrowersji do spotkania

Krzysztof Dorosz, Sebastian Duda, prof. Kalina Wojciechowska, prowadzenie: ks. prof. Andrzej Perzyński

Warszawa, 9 listopada 

zapis video debaty

 

Granice wolności w kulturze

ks. Andrzej Draguła, Jan Klata, Paweł Taranczewski. Prowadzenie: Tomasz Fiałkowski.

Kraków, 12 listopada

zapis video debaty

 

Pamięć zmanipulowana. O polityce pamięci w Polsce 

o. Aleksander Hauke-Ligowski, Cezary Łazarewicz, Marek Rabij, prowadzenie: Jacek Ślusarczyk.

Szczecin, 18 listopada

 

Wykluczenie społeczne pożywką dla populizmu? 

Gliwice, 3 grudnia 

Dietmar Brehmer, s. Małgorzata Chmielewska, Elżbieta Więcław, prowadzenie: Błażej Strzelczyk.

zapis video debaty

Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie obywatelskim - 2018

debaty TP2018

 

Czyńcie sobie ziemię poddaną – obowiązki chrześcijanina wobec natury i środowiska

o. dr Stanisław Jaromi, dr Ryszard Kulik, dr Janusz Steinhoff, prowadzenie: Antoni Oktawiec 

Gliwice, 9 kwietnia 

 

Czy w Polsce umiera chrześcijaństwo?

ks. prof. Michał Czajkowski, Ignacy Dudkiewicz, O. Paweł Gużyński, Zuzanna Radzik, prowadzenie: Konrad Stanglewicz 

Zielona Góra, 12 maja

zapis video debaty

 

Godność w czasach wolności - między nauką, etyką i wiarą

S. Barbara Chyrowicz, prof. Magdalena Maria Fikus, ks. bp Marcin Hintz, prowadzenie: Ignacy Dudkiewicz 

Warszawa, 24 maja

zapis video debaty

 

Wobec zagłady. Droga do pojednania

Nili Amit, Bogdan Białek, Mikołaj Grynberg, Karolina Panz, Dagmara Swałtek-Niewińska, Ewa Teleżyńska i Paweł Sawicki, prowadzenie: Maciej Kozłowski

Goszyce, 16 czerwca

zapis video debaty

 

Młodzi. Jakiego świata chcemy, na jaki nas stać?

Karolina Adamska, Adam Kędziora, Jarema Piekutowski i Marta Walkowska-Lipko, prowadzenie: Mateusz Komorowski

Warszawa, 5. października

zapis video debaty

 

Państwo świeckie po chrześcijańsku urządzone

Prof. Ewa Łętowska, Radosław Ptaszyński, prof. Andrzej Zoll, prowadzący: Ignacy Dudkiewicz

Kraków, 13 października

zapis video debaty

 

Spotkania mimo różnic

Justyna Dąbrowska, Ignacy Dudkiewicz, Zuzanna Radzik, Jakub Wygnański, prowadzenie: Konrad Ciesiołkiewicz

Kraków, 14 października

zapis video debaty

 

Język współczesnego Kościoła

prof. Aldona Skudrzykowa, dr Ewa Bobrowska, ks. prof. Wiesław Przyczyna, ks. Mirosław Jadłosz, prowadzenie: dr hab. Jacek Warchala

Bielsko-Biała, 8 listopada

zapis video debaty

 

Czy naród jest do zbawienia koniecznie potrzebny?

Tadeusz Gadacz i Aleksander Bobko, prowadzenie: Grzegorz Boratyn

Rzeszów, 13 grudnia

zapis video debaty

Polska i Europa. Wolność i obywatelskość - 2019

debaty TP2019

 

Kobieta w Europie, kobieta w Kościele

prof. Elżbieta Adamiak, ks. Adam Boniecki, prowadzenie: Szymon Bojdo

Poznań, 23 marca

zapis video debaty

 

Edukacja w demokracji. Demokracja w edukacji

dr Tomasz Tokarz, Dorota Wojtczak, dr Marzena Żylińska, prowadzenie: Piotr Jarecki.

Bydgoszcz, 28 maja

zapis video debaty

 

Droga do Okrągłego Stołu oczami Jana Józefa Lipskiego

Krzysztof Król, Danuta Kuroń, Tomasz Truskawa, Henryk Wujec, prowadzenie:  Łukasz Garbal

Warszawa, 30 maja

zapis video debaty

 

Czy Unia Europejska jest gwarantem naszej wolności?

Jarosław Macała, prof. Krzysztof Ruchniewicz i europosłanka Róża Thun, prowadzenie: Konrad Stanglewicz

Zielona Góra, 10 czerwca

zapis video debaty

 

Czy Europa ma dość pokoju?

gen. Mieczysław Cieniuch, Janusz Reiter, Jan Wyrowiński prowadzący: Marcin Wozikowski 

Chojnice, 9 października

zapis video debaty

 

Europa obywatelska = Europa solidarna?

Adam Bodnar, s. Barbara Chyrowicz, prof. Jerzy Hausner, prowadzenie: Aleksandra Klich.

Kraków, 11 października

zapis video debaty

 

Pękający Kościół

Ignacy Dudkiewicz, Anna Karoń-Ostrowska, Justyna Melonowska, prowadzenie:  Piotr Sikora

Kraków, 12 października

zapis video debaty

 

Obywatel w Kościele

Zuzanna Radzik, ks. Damian Więcek, Henryk Woźniakowski, prowadzenie: Dominika Wielowieyska

Gdańsk, 16 listopada

zapis video debaty

Dialog do wspólnoty koniecznie potrzebny? - 2020

Czy zasady etyczne są negocjowalne?

Katarzyna Sroczyńska, s. Barbara Chyrowicz, Michał Bilewicz

Facebook, 5 sierpnia

zapis video debaty

 

Tradycja czy transgresja. Dialog w sferze kultury

Agata Sikora, Michał Sowiński, Dariusz Kosiński

Facebook, 16 września

zapis video debaty

 

Jak budować kulturę dialogu na co dzień?

Bartosz Bartosik, prof. Bogdan de Barbaro, Dominika Kozłowska, Agata Urbanik, prowadzenie: Konrad Ciesiołkiewicz.

Facebook, 10 października

zapis video debaty

 

Dialog międzyreligijny. Pytanie o sens

Ks. Andrzej Perzyński, Kalina Wojciechowska, Ewa Jóźwiak, Stanisław Wojciechowicz

Facebook, 4 listopada

zapis video debaty

 

Ziemia w kryzysie - aktywizm, wiara, psychologia

Piotr Abramczyk, Emilia Ślimko, Robert Rient,  prowadzenie: dr. hab. Barbara Niedźwiedzka

Facebook, 25 listopada

zapis video debaty

 

Dialog w Kościele Franciszka - przejaw słabości czy siły?

Jakub Kiersnowski, s. Barbara Radzimińska, ks. Sławomir Sosnowski, prowadzenie Maria Czajkowska

Facebook, 16 grudnia

zapis video debaty

 

Etyka solidarności dziś - 2021

Etyka solidarności

3 miniwykłady wprowadzające

Zbigniew Nosowski, socjolog, teolog dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Więź” działacz katolicki, współzałożyciel inicjatyw „Zranieni w Kościele”, Człowiek Roku Kościoła z tegorocznej nominacji „Tygodnika Powszechnego”

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, prawniczka, adwokatka, główna koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w Biurze RPO, członkini Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Społeczna kandydatka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczna, prof. dr hab. Katedry Psychologii Społecznej i Osobowości Uniwersytetu SWPS oraz Pracowni Psychologii Politycznej w Instytucie Psychologii PAN, członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN

Facebook, 10 lutego, godz. 20.00

Spotkanie będzie dostępne na Facebook.com/klubtygodnika i klubtygodnika.pl/tv

 

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza
kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437

Wydawca treści

Wydawca treści

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska