Konferencja

Koniec naiwności – jak wzmocnić pozycję Europy w systemowej rywalizacji z Chinami?

Konferencja międzynarodowa

Instytut Zachodni i Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na międzynarodową konferencję: Koniec naiwności – jak wzmocnić pozycję Europy w systemowej rywalizacji z Chinami? Konferencja odbędzie się w Instytucie Zachodnim w Poznaniu w dniu 16 marca 2023 w godz. 13:30-18:00.

Szczegóły

Celem konferencji będzie refleksja nad zmianami w europejskiej polityce wobec Chin w kontekście pogłębiającej się geopolitycznej dwublokowej rywalizacji. Publikacja pierwszej niemieckiej „strategii chińskiej” ma stanowić punkt przełomowy i odejście od dotychczasowego nastawienia Berlina w relacjach z Chinami, uwarunkowanego przede wszystkim interesem gospodarczym. Proces zmiany postrzegania Chin zachodzi też w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – w Polsce i innych państwach regionu Europy Środowej i Wschodniej jest on spowodowany przede wszystkim „pro-rosyjską neutralnością” Pekinu w odniesieniu do wojny w Ukrainie. Również na poziomie UE odnotować można działania ukierunkowane na uodpornienie na ryzyka wynikające z coraz bardziej asertywnej i ekspansywnej polityki Chin na polach gospodarki i handlu, technologii, cyfryzacji, badań i spraw międzynarodowych.

Przedmiotem dyskusji podczas konferencji będą perspektywy dla przyszłej polityki UE i jej państw członkowskich wobec Chin z uwzględnieniem kluczowych elementów: uzależnienia gospodarczego, łańcuchów dostaw i dostępu do surowców, chińskich nierynkowych praktyk i aspiracji do przywództwa technologicznego, standardów cyfrowych, cyberbezpieczeństwa, różnic systemowych dotyczących praw człowieka, zagrożeń wynikających z chińskich działań w Europie o charakterze sharp power, jak również poziomu subpaństwowego relacji.

Motywem przewodnim konferencji będzie pytanie o to jakie wnioski należy wyciągnąć z błędnej polityki wobec Rosji dla przyszłej polityki wobec Chin, szczególnie w kontekście zwiększającego się prawdopodobieństwa eskalacji konfliktu w Cieśninie Tajwańskiej w najbliższych latach i jego konsekwencji dla globalnej gospodarki.

program

BildFB.jpg

 

13:30-14:15 Lunch

14:15-14:30 otwarcie konferencji

Dr Justyna Schulz - dyrektor Instytutu Zachodniego

David Gregosz - dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

14:30-16:00 PANEL I – polityka i gospodarka

Polskie i niemieckie perspektywy na kształtowanie polityki wobec Chin. Wnioski ze „strategii chińskiej” rządu niemieckiego.

Martin Thümmel– pełnomocnik ds. Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfiku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec

Michał Skrzek – Naczelnik Wydziału Chin i Mongolii, Departament Azji i Pacyfiku polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

dr Tomasz Morozowski – Instytut Zachodni w Poznaniu, analityk ds. polityki zagranicznej Niemiec, relacji UE-Chiny i mocarstw wschodzących

Kjeld van Wieringen – European Parliamentary Research Service, Bruksela, analityk ds. polityki UE wobec Chin

16:00-16:30 przerwa kawowa

16:30-18:00 PANEL II – technologie i sharp power

Polskie i niemieckie koncepcje współpracy i konkurencji z Chinami w obszarach technologii, cyfryzacji, badań i nauki.

John Lee – dyrektor instytutu East West Futures w Berlinie, ekspert ds. Chin i tematów cyfryzacji, półprzewodników i telekomunikacji.

dr Valentin Weber (online) – DGAP, ekspert ds. Chin, cyberbezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, norm cyfrowych, inwigilacji.

dr Joanna Ciesielska-Klikowska (online) – Uniwersytet Łódzki, badaczka tematyki azjatyckiej, relacji Chiny-UE na poziomie międzynarodowym i subpaństwowym (współpraca regionów i miast), relacji niemiecko-chińskich oraz niemieckiego postrzegania chińskiej aktywności w Europie.

Marina Rudyak – Uniwersytet w Heidelbergu, sinolożka i badaczka ds. Chin i współpracy rozwojowej.

18:00 zakończenie konferencji

 

LINKI do nagrań z konferencji:

Panel 1

Panel 2

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Poznań

kontakt

David Gregosz

David Gregosz bild

Dyrektor Biura Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

David.Gregosz@kas.de +48 22 845-9330 +48 22 848-5437
kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437