Konferencja

CZYNSZÓWKI - Mieszkanie dla każdego

WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE

WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE to cykl wykładów i dyskusji na tematy urbanistyczne, architektoniczne i z zakresu architektury krajobrazu. Tym razem analizie poddany zostanie aspekt społeczny i polityczny budownictwa społecznego.

Szczegóły

WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE realizowane są przez Fundację Konrada Adenauera i Fundację Twórców Architektury w Poznaniu. Stanowią platformę, która umożliwia interdyscyplinarną dyskusję na temat innowacyjnych rozwiązań dla naszych miast. Dyskusja prowadzona jest na podstawie przykładów obiektów architektonicznych, niejednokrotnie stanowiących, pod względem interdyscyplinarności ich założeń koncepcyjnych w ujęciu urbanistycznym, krajobrazowym i społecznym, świetny punkt wyjścia do dyskusji.

Równolegle poruszanym tematem jest instrumentarium procedury planistycznej i administracyjnej, które umożliwia tworzenie i sprawną realizację projektów.

Spotkania w ramach cyklu adresowane są do środowisk m.in. polskich i niemieckich architektów, urbanistów i architektów krajobrazu, deweloperów, właścicieli i zarządzających nieruchomościami, miejskich biur architektury i planowania miasta, polityków, socjologów miast, dziennikarzy, instytucji naukowych.

SYTUACJA

Rynek mieszkań na wynajem charakteryzuje się dużą różnorodnością swojej oferty. Są to zarówno mieszkania małe odpowiednie dla osób mieszkających samodzielnie, małych rodzin, jak i lokale umożliwiające komfortowe mieszkanie na dużej powierzchni.

Zasada jaką kierują się jest ta sama. Niezależnie od wielkości porfela lokatora umożliwiają mu mieszkanie za umiarkowaną cenę dopasowaną do jego możliwości i potrzeb nie blokując jego środków finansowych przez wiele lat na zakup własności.

Mieszkalnictwo czynszowe umożliwia większą mobilność osób czynnych zawodowo. Niemniej jednak większa część loaktorów pozostaje w swoim mieszkaniu przez długi czas życia.

Zamożne społeczeństwa Zachodu, takie jak Szwajcaria, Niemcy czy Holandia w dużym stopniu opierają swoje zasoby mieszkalne na mieszkaniach czynszowych.

Właścicielem czynszowych zasobów mieszkalnych są prywatne osoby, firmy czy fundusze powier- nicze, ale w równie dużym stopniu państwo, które na zasadzie spółek z udziałem gminy lub skarbu państwa oraz spółdzielni odgrywa, wraz z regulacjami prawnymi prawa o wynajmie, znaczącą rolę w regulacji rynku mieszkaniowego.

Wszystkie w.w. podmioty są jednocześnie deweloperami i inwestorami rozwijającymi swoje zasoby przez modernizację oraz nowe inwestycje w budownictwie mieszkaniowym.

W Polsce ostatnich dwóch dekad miał miejsce rozwój zasobów mieszkaniowych w oparciu o wykup ich na własność.

Wprowadzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego instrumenty finansowe umożliwiające finansowanie mieszkań o tańszym niż rynkowy czynszu pozwolą na przeprowadzkę we „własne“ cztery ściany osobom mniej uposażonym lub... chcącym mieszkać inaczej.

Wydaje się z powyższego oczywiste, że pierwsza fala inwestycji w mieszkalnictwo czynszowe powinna dotyczyć z tego powodu mieszkań małych i bardzo małych.

Takie też są założenia rządowego programu.

CZYNSZÓWKI - mieszkanie dla każdego

Spotkanie podejmie temat małych mieszkań w Polsce i Europie oraz parametrów, jakimi muszą się one charakteryzować adekwatnie do aktualnych potrzeb.

Spojrzymy krytycznie na istniejące zasoby i postaramy się odkryć na nowo wartości mieszkań okresu szybkiego rozwoju architektury małych mieszkań lat 60-tych w Polsce. Posłużymy się przykładami naj- lepszych architektonicznych koncepcji tamtych lat zastanawiając się na ile możemy czerpać dziś z tej tradycji i dorobku znanych nazwisk architektury na przykładzie osiedla Sady Żoliborskie.

Istotnym aspektem jest jakość przestrzeni architekonicznej. Przyjrzymy się co ją tworzy i jakimi środkami warsztatu architektonicznego posługują się architekci-referenci zaproszeni na spotkanie

na przykładach z Monachium i Berlina.

Poddamy analizie również powstającą przestrzeń publiczną kreowaną przez samych mieszkańców lub w ścisłej z nimi współpracy w procesach partycypacyjnych. Czy metoda tworzenia przestrzeni

i terenów zieleni wg zasady “zrób to sam“ wynika tylko z braku środków finansowych samorządu lub właściela terenu czy może Urban Gardening jest wartością dodaną i pasuje świetnie do (młodej?) społeczności czynszówek? oraz jak ważny jest dobrze zaprojektowany teren zewnętrzny osiedla

i w jaki sposób ma on wyglądać?

Zastanowimy się też, na świetnym dla zobrazowania pro-mieszkaniowej polityki miasta przykładzie Wiednia, nad rolą politycznego wsparcia mieszkalnictwa na wynajem.

Jak zawsze będziemy wskazywać przykłady instrumentów i procedury, które umożliwiają podążanie innowacyjnymi drogami do realizacji pomysłów. Opowiemy o renesansie spółdzielni i wielkich inwesto- rach. Spójrzmy wspólnie na pro i kontra w temacie czynszówek.

Program

WIZJA LOKALNA - „SADY ŻOLIBORSKIE - osiedle małych mieszkań“

12:00 - 13:30

Miejsce spotkania: Kino Wisła, Plac Wilsona, Warszawa

Prowadzi: Grzegorz Mika (historyk architektury, varsavianista)

Trasa: Pl. Wilsona - osiedle ZUS - osiedle WSM - osiedle Sady Żoliborskie

KONFERENCJA - „CZYNSZÓWKI - Mieszkanie dla każdego“

Miejsce: Pawilon Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), ul. Foksal 2, Warszawa

Konferencja jest prowadzona w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym

14:30 – 15:00 Rejestracja uczestników

15:00- 15:10 Przywitanie/wprowadzenie do tematu – Piotr Womela (Fundacja Konrada Adenauera)/Iza Małachowska-Coqui

MAŁE JEST PIĘKNE – małe powierzchnie mieszkalne

15:10 – 16:15

Artur Celiński, politolog, publicysta (Res Publica Nowa, Magazyn Miasta), Warszawa

Społeczne aspekty polityki mieszkaniowej

dr Maximilian Mendel (REAS residential advisors), Warszawa

Mieszkanie czynszowe w Polsce - perspektywy

Sytuacja na rynku wynajmu, preferencje lokatora kontra wymagania inwestora.

Tomasz Fudala (historyk sztuki, kurator, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)

Rewolucja w mieszkalnictwie - nowe mieszkania Sadów Żoliborskich

Przegląd typologii mieszkań osiedla Sady Żoliborskie

Rainer Hofmann (partner w biurze bogevischs buero), Monachium

Małe mieszkania z dużymi wymaganiami - zróżnicowany program funkcjonalny obiektu

Przykłady z realizacji mieszkaniowych biura budowanych na potrzeby mieszkalnictwa czynszowego

16:15 – 17:15 Przerwa

MIESZKALNICTWO CZYNSZOWE nie znaczy dla biednych – jak powstają społecznie zrównoważone osiedla?

17:15 – 19:30

Susanne Schnorbusch (Architekt), Berlin

Urban Garden - „zieleń“ dla mieszkańca, partycypacja społeczna

Przykłady rewitalizacji przestrzeni publicznej „osiedli czynszowych“, nowe formy użytkowania.

prof. nzw. dr hab. Joanna Giecewicz (WA PW), Warszawa

Metropolia najemców czyli polityka mieszkaniowa Wiednia

Systemowe podejście do czynszówek - zadania realizowane przez miasto - współpraca z inwestorami

Christoph Roedig (roedig. schop architekten), Berlin

Model mieszkaniowy w osiedlu Młckernkiez w Berlinie - architektura i proces inwestycyjny

Urbanistyka-architektura-proces inwestycji-partycypacja - nowa, innowacyjna „prywatna“ spółdzielnia

Dyskusja na podium z zaproszonymi gośćmi

Referenci i praktycy architektury mieszkalnej w Polsce oraz przedstawiciele inwestorów inwestujących w budownictwie czynszowym

KOMENTARZ

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, Pawilon Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), ul. Foksal 2

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

tematy

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska