Konferencja

Migracje do Unii Europejskiej: szanse i wyzwania

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszją na konferencję poświęconą procesom migracyjnym.

Szczegóły

Dramatyczne wydarzenia na Bliskich Wschodzie oraz wybuch kryzysu ukraińskiego (od 2014 roku) diametralnie zmieniły otoczenie Unii Europejskiej. Destabilizacja kluczowych z punktu widzenia geostrategicznego sąsiednich regionów mocno odcisnęła się na kształcie i wielkości strumieni migracyjnych trafiających do Unii Europejskiej.

Masowy napływ uchodźców i imigrantów zarobkowych jest poważnym problemem, który rzutuje na politykę wewnętrzną i zagraniczną wielu państw europejskich. Poważnym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i integracja osób z obcych kręgów kulturowych.

Określona implementacja polityki humanitarnej i migracyjnej mocno rzutuje na sytuację wewnętrzną i międzynarodową poszczególnych państw narodowych. Obserwujemy obecnie wyraźną polaryzację między Europą Środkowo-Wschodnią i Europą Zachodnią na tle stosunku do problemu przyjmowania uchodźców/migrantów zarobkowych. Brak porozumienie utrudnia wypracowanie wspólnych, adekwatnych strategii rozwiązania problemu, który ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia przyszłości zjednoczonej Europy. Decyzja o wyborze określonej polityki migracyjnej państwa może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości państw narodowych w kontekście kryzysu demograficznego z jakim mierzy się obecnie Europa. Może mieć ona także kluczowy wpływ na spójność samej Unii Europejskiej. Brak wspólnej polityki w tym aspekcie oraz niemożność skutecznej kontroli zewnętrznych granic Wspólnot Europejskich, obnaża słabość instytucji europejskich w tym kontekście. Sposób rozwiązania problemu masowego napływu uchodźców

i imigrantów zarobkowych (w tym przypadku z Europy Wschodniej) jest zatem kluczowy z punkty widzenie zarówno Unii Europejskiej jako całości, jak i poszczególnych państwa narodowych.

W konferncji udział wezmą eksperci, naukowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji samorządowej z Województwa Lubelskiego. Ważny dla organizatorów jest aspekt praktyczny spotkania i doświadczenia samorządów.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska