Seminarium

Migracje i demografia – wspólne wyzwanie dla Europy. Doświadczenie Niemiec i Polski

Fundacja Konrada Adenauera wraz z Centrum Stosunków Międzynarodowych zaprasza na seminarium "Migracje i demografia - wspólne wyzwanie dla Europy. Doświadczenie Niemiec i Polski".

Szczegóły

9.30 – 10.00

Rejestracja i kawa

10.00-10.10

Powitanie gości Janusz Reiter, Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych

10.10 -11.30

Prezentacje:

Dr Steffen Kröhnert (Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung) „Demograficzna

przyszłość Niemiec. Narodowe trendy – regionalna nierównowaga.”

Harald Wilkoszewski (Max-Planck-Institute) „Zmiana demograficzna, a preferencje w

polityce społecznej w Niemczech”

Dyskusja: moderator, Prof. Krystyna Iglicka (Centrum Stosunków Międzynarodowych)

11.30- 12.50 Prezentacje:

Prof. Marek Góra (Szkoła Główna Handlowa) „Cele reformy polskiego systemu emerytalnego”

Dr Piotr Szukalski (Uniwersytet Łódzki) „Proces starzenia polskiego społeczeństwa – wyzwanie dla polityki społecznej

Dyskusja: moderator, Prof. Krystyna Iglicka (Centrum Stosunków Międzynarodowych)

Osoby kontaktowe:

Katarzyna Gmaj, CSM, gmaj@csm.org.pl

Piotr Womela, KAS, Piotr.Womela@kas.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

  • Janusz ReiterDr. Steffen KröhnertHarald WilkoszewskiProf.Krystyna IglickaProf. Marek GóraDr. Piotr SzukalskiProf. Dr. Krystyna Iglicka

    partner

    dostarczone przez

    Biuro Fundacji Polska