Forum

Po światowym kryzysie gospodarczym.

Współpraca w dziedzinie polityki finansowej w Unii Europejskiej

Forum Niemcy ma stać się platformą dla dyskusji wokół aktualnych problemów politycznych w dialogu polsko-niemieckim.

Szczegóły

Powitanie

Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Wykład

Hartmut Koschyk

Parlamentarny Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Niemiec

Ur. 1959 w Oberfranken w Bawarii, rodzina pochodzi z Górnego Śląska, ukończył historię i nauki polityczne na Uniwersytecie w Bonn, w latach 1987-91 był Sekretarzem Generalnym Związku Wypędzonych, od 1990 posłem do Bundestagu, od 2005 r. pełnił funkcję parlamentarnego dyrektora zarządzającego w grupie posłów CSU i zastępcy pierwszego dyrektora zarządzającego Frakcji CDU/CSU w Bundestagu, od 2009 r. jest Parlamentarnym Sekretarzem Stanu w Federalnym Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny za politykę podatkową, fiskalną i celną.

Komentarz

Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Rady Gospodarczej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b. Premier RP

Ur. w 1951 r. działacz Solidarności od 1980 r., jeden z działaczy Gdańskiego Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego „Kongres Liberałów“, w 1991 desygnowany na urząd premiera, w rządzie Hanny Suchockiej minister ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej. Od 1993 r. był przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, od października 2003 do listopada 2009 pełnił funkcję prezesa Zarządu Banku Pekao SA. W marcu 2010 został powołany na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

Dyskusja

Witold Gadomski, Gazeta Wyborcza

godz. 20.15 Zaproszenie na lampkę wina

Forum Niemcy

Dialog jest początkiem wszystkiego. W ramach dialogu polsko-niemieckiego organizowane przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce Forum Niemcy ma stać się platformą dla dyskusji wokół aktualnych problemów politycznych. W tym celu chcemy zapraszać z Niemiec znane osobistości, aby podczas wykładów mogły zaprezentować swoje poglądy, które następnie będą komentowane przez polskich ekspertów.

Współpraca w dziedzinie polityki finansowej w Unii Europejskiej

Po światowym kryzysie gospodarczym padają pytania dotyczące poprawy kontroli i współpracy w ramach polityki finansowej w Unii Europejskiej. Nowy przewodniczący Rady Europy Herman van Rompuy stara się o zacieśnienie tej współpracy między krajami członkowskimi. Mowa jest nawet o utworzeniu wspólnego rządu gospodarczego. Parlamentarny Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Finansów, Hartmut Koschyk przedstawi stanowisko rządu federalnego w tej kwestii.


podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

  • Hartmut Koschyk
    • CDU
    • sekretarz parlamentarny w Ministerstwie Finansów RFN
  • Jan Krzysztof Bielecki
    • przewodniczący Rady Gospodarczej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
    • b. Premier RP
Hartmut Koschyk, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, CSU Hartmut Koschyk