Live-Stream

Osoba i samorząd

W 100-lecie urodzin Jana Pawła II.

Podczas konferencji on-line "Osoba i samorząd" chcemy szukać odpowiedzi na fundamentalne pytania: Czy zaproponowana przez Karola Wojtyłę filozoficzna i antropologiczna koncepcja osoby jest obecna w namyśle polityków i w procesach reform samorządowych? Czy nauczanie Jana Pawła II na temat osoby miało i czy może mieć wpływ na kształtowanie modelu samorządu?

Szczegóły

Zrywy wolnościowe 1989 roku w sposób fundamentalny zmieniły oblicze Europy, ale owo dziedzictwo obywatelskich rewolucji jest nadal wciąż mało znane. O ich powodzeniu zdecydowało doświadczenie solidarności społecznej, wspieranej przez osobę Jana Pawła II. Papież Polak przedefiniował rolę głowy Kościoła katolickiego, stając się obrońcą praw narodów, które jak mówił nie są niczym innym jak prawami człowieka ujętymi w wymiarze wspólnotowym. Wydaje się, że w 100-lecie urodzin Jana Pawła II, wciąż zbyt mało wiemy na temat jego idei wspólnotowości oraz zadań człowieka będącego we wspólnocie. Wciąż nieodkryte bogactwo myśli znajduje się w książce napisanej w 1969 roku przez Karola Wojtyłę p.t. „Osoba i czyn”.  Pisze tam m.in., że być osobą, to być solidarnym z drugim w działaniu. A co jeżeli ten drugi jest inni, różny ode mnie? Na to wyzwanie w budowaniu wspólnoty zwrócił uwagę w 2018 roku, tu w Europejskim Centrum Solidarności niemiecki kard. Reinhardt Marx podczas swojego wykładu Solidarność pojęcie kluczowe dla Europy świata.

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Konrada Adenauera, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z konferencji:

https://www.youtube.com/watch?v=Y1kAghhsLSM

program

1Strona zaproszenie.jpg

Konferencję rozpocznie sesja otwierająca z udziałem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się zarówno naukowcy akademiccy zajmujący się filozofią, etyką, politologią, socjologią czy teologią, jak i politycy, działacze samorządowi i społeczni:

o. prof. Andrzej Szostek – filozof, etyk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998–2004.

prof. Aniela Dylus – politolog, wykładowczyni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Olgierd Geblewicz – marszałek województwa zachodniopomorskiego.

dr Jan Olbrycht – socjolog, nauczyciel akademicki, polityk, europarlamentarzysta, działacz społeczny.

prof. Cezary Kościelniak – filozof, wykładowca w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ks. Kazimierz Sowa – dziennikarz, publicysta, dyrektor telewizji Religia.tv w latach 2007–2015.

dr Przemysław Ruchlewski – wykładowca, badacz historii Ruchu NSZZ Solidarność, wicedyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.

Wojciech Onyszkiewicz – historyk, działacz harcerski, opozycjonista, członek KORu.

prof. Dominika Żukowska-Gardzńska – teolog kultury, kierownik Instytutu Badan Naukowych Centrum Myśli Jana Pawła II, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 

PROGRAM DO POBRANIA

 

podziel się

dodaj do kalendarza
kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska