Dyskusja ekspercka

Dialog międzypartyjny w Europie

Podejmować wyzwania, wspólnie kształtować politykę

Tematami debat będą m.in. programy reform społecznych i gospodarczych, społeczna gospodarka rynkowa, polityka zagraniczna i europejska, pamięć historyczna.
dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

 • Parlamentarzyści z partii należących do frakcji EPL-ED z krajów bałtyckich
  • Polski
   • Niemiec
    • Czech
     • Słowacji i Węgier.