Seminarium

Percepcje Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na konferencję naukową.

Szczegóły

Program

10:00 Otwarcie prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Dyrektor IP UKSW w Warszawie

10:15-12:45 Tożsamość Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych – zagadnienia instytucjonalne, prawne oraz polityczne

Moderator: dr Anna Skolimowska, Instytut Politologii UKSW w Warszawie

Dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Paweł Borkowski, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski

Dr Agnieszka Cianciara, Studiów Politycznych PAN

Dr Beata Piskorska, Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

Dr Olga Barburska, Centrum Europejskie Uniwersytet Warszawski

Dr Magdalena Góra, Instytut Europeistyki Uniwersytet Jagielloński

12:45 Zakończenie i podsumowanie

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska