Debata publiczna

"POJEDNANIE i WYBACZENIE"

98. urodziny profesora Władysława Bartoszewskiego

Jak co roku w lutym w Kinie Atlantic spotkają się przyjaciele prof. Władysława Bartoszewskiego, aby wspomnieć jego mądre słowa i przesłanie, jakie na pozostawił. W tym roku będziemy rozważać o "Przebaczeniu i pojednaniu".

Szczegóły

 "Moje własne doświadczenie życiowe jest bogate w przeżycia bolesne i obserwacje skłaniające do zadumy nad naturą człowieka. Czy po takim doświadczeniu możliwe jest wybaczenie? Czy po takim doświadczeniu można zawierzyć nadziei naprawy? Ufać, że zwaśnieni gotowi są do uznania, iż kompromis przyniesie im korzyść obopólną, podczas gdy podgrzewanie konfliktu doprowadzi do upadku? Wierzyć, że pokłóceni zechcą zadać sobie trud przemyślenia takiego pojęcia, jak „dobro wspólne”?"

Władysław Bartoszewski, Przyzwoitość w polityce. Wykład z okazji przyznania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, 16 października 2009 r.

program

98UWB_zaproszenie_1.jpg

„POJEDNANIE i WYBACZENIE..."

 

24 lutego (poniedziałek), godz. 18.30

 

Fundacja Konrada Adenauera

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Instytut im. Władysława Bartoszewskiego 

oraz

Kino Atlantic

 

zapraszają

 

na 98. urodziny Profesora Władysława Bartoszewskiego

 

z udziałem:

Anny Janko

dr. Władysława Teofila Bartoszewskiego

prof. Krzysztofa Heyke

Tomasza Jastruna

prof. Wawrzyńca Konarskiego

dr. Kazimierza Wóycickiego

 

 

Muzyczna niespodzianka: Olga Bończyk 

 

 

Honorowym gościem urodzin będzie  Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rolf Nikel,

który wręczy wyróżnienia lureatom konkursu "WYBACZENIE"*.

 

Gospodarze wieczoru: prof. Ewa Marciniak oraz Artur Wolski

 

Fragmenty wypowiedzi Pana Profesora i zaproszonych Gości o pojedaniu i wybaczeniu przeczyta Olga Bończyk.


 

Naszej rozmowie towarzyszyć będzie prezentacja zdjęć „Polskie ślady na Syberii" wyświetlana na dużym ekranie.

 

Zaprezentujemy  film „Co to znaczy wybaczyć?”, przygotowany przez uczniów ze szkoły Warsaw Bilingual School Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej im. Profesora Władysława Bartoszewskiego.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Kino Atlantic w Warszawie
Chmielna 33,
00-021 Warszawa
Polska
Zur Webseite

referenci

 • Anna Janko
  • dr Władysław Teofil Bartoszewski
   • prof. Krzysztof Hejke
    • Tomasz Jastrun
     • prof. Wawrzyniec Konarski
      • dr Kazimierz Wóycicki
       kontakt

       Hanna Dmochowska

       Hanna Dmochowska bild

       public relations, kontakty z mediami, organizacja

       Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437

       dostarczone przez

       Biuro Fundacji Polska