Debata publiczna

Polacy i Niemcy - jak dalecy, jak bliscy

Barometr Polska-Niemcy 2022

„Barometr Polska–Niemcy” jest projektem, który cyklicznie od ponad 20 lat gromadzi i publikuje opinie Polaków i Niemców o stanie stosunków polsko-niemieckich i bieżących wyzwaniach. Realizowany jest przez Instytut Spraw Publicznych, Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt, Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Szczegóły

Tegoroczne badanie Barometru Polska-Niemcy przebiegało po raz kolejny w wyjątkowych okolicznościach. Rok temu, badanie odbywało się w czasie pandemii Covid 19, która miała bardzo duży wpływ na oba społeczeństwa – politykę, gospodarkę i kwestie polityk społecznych. W tym roku, realizacja badania nastąpiła na krótko przed rosyjską napaścią na Ukrainę, która jeszcze głębiej niż pandemia oddziaływała i oddziałuje na politykę obu krajów oraz na dialog polityczny między nimi. Reakcjom obu społeczeństw na wojnę w naszym najbliższym sąsiedztwie poświęciliśmy specjalne wydanie Barometru Polska-Niemcy, oparte o badania przeprowadzone zarówno przed jak i po rozpoczęciu działań wojennych. W regularnym badaniu przedstawiamy wyniki tej części analiz, które dotyczą spraw bezpośrednio niepowiązanych z wojną, takich jak źródła wiedzy naszych społeczeństw o sobie wzajemnie, poziom dystansu społecznego czy wzajemne sympatie. Podczas prezentacji i dyskusji dn. 29 czerwca 2022 r. w Warszawie i 30 czerwca w Berlinie odniesiemy się do obu wątków i spróbujemy pokazać, jak wojna w Ukrainie wpływa na stosunki polsko-niemieckie i wzajemne postrzeganie oraz jakie znaczenie mają tu takie zmienne, jak korzystanie z konkretnych źródeł informacji czy preferencje polityczne.

program

Deutsch-Polnisches Barometer 2022Graphik.jpg

 

środa, 29 czerwca 2022

 

12:00    Rejestracja, powitalny poczęstunek
12:30    Powitanie
David Gregosz, Dyrektor, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
12:40     Prezentacja wyników badań
Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
Dr Agnieszka Łada-Konefał, Wicedyrektor, Deutsches Polen-Institut
13:00    Komentarze
David Gregosz, Dyrektor, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych
Dr Agnieszka Łada-Konefał, Wicedyrektor, Deutsches Polen-Institut

Moderacja: Małgorzata Kopka-Piątek, Dyrektorka Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych
 13:30   Pytania i dyskusja z publicznością
 

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Centrum Konferencyjne Zielna
ul. Zielna 37,
00-108 Warszawa
Polen

publikacje

Polacy i Niemcy - jak dalecy, jak bliscy: Barometr Polska - Niemcy 2022
pokaż więcej
kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437
Inne publikacje
29 czerwca 2022
Polacy i Niemcy - jak dalecy, jak bliscy
Inne publikacje
18 marca 2022
Jednym Głosem - Polacy i Niemcy o rosyjskiej agresji na Ukrainę