Debata publiczna

Polacy i Niemcy – sąsiedzi w zjednoczonej Europie

Debata

Upadek żelaznej kurtyny i ponowne zjednoczenie Europy umożliwiły zbliżenie się Polski i Niemiec. Po latach dramatycznej i trudnej przeszłości to, co razem osiągnęli Polacy i Niemcy w Europie i dla Europy, uważa się za przykład dziejowego sukcesu. W ostatnim czasie między sąsiadującymi ze sobą krajami pojawiły się kontrowersje, wywołane między innymi nasilonymi debatami o rozrachunku z historią. W naszej debacie odniesiemy się do obecnego stanu stosunków polsko-niemieckich, bazując na wynikach badań projektu Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Konrada Adenauera „Barometr Polska-Niemcy 2019”. W tegorocznej edycji położono szczególny akcent na rolę historii dla wzajemnego postrzegania się obu narodów.

Szczegóły

Barometr „Polska-Niemcy 2019” odpowiada m.in na takie pytania jak:

 

•             W jakim stopniu Polacy i Niemcy się znają?

•             Z czym identyfikują się oba narody?

•             Na czym Polacy i Niemcy chcą się koncentrować w swoich relacjach?

 

 

program

pol-de-back.jpg

17.00

Powitanie i wprowadzenie do tematu
 

Lucjan Dzumla, dyrektor generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

 

17.15

Debata „Polacy i Niemcy – sąsiedzi w zjednoczonej Europie“
 

dr Agnieszka Łada, dyrektor Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych

dr Annemarie Franke, Rada Nadzorcza Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

Moderacja: Marcin Antosiewicz, dziennikarz

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Opole, 5 grudnia 2019 r., Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Minorytów 4

referenci

 • dr Agnieszka Łada
  • dyrektor Programu Europejskiego
   • Instytut Spraw Publicznych
    • dr Annemarie Franke
     • Rada Nadzorcza Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
      • Moderacja: Marcin Antosiewicz
       • dziennikarz
        kontakt

        Falk Altenberger

        Falk Altenberger bild

        współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

        Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

        partner