Debata publiczna

Polska na globalnej szachownicy

Fundacja Konrada Adenauera oraz współorganizatorzy serdecznie zapraszają na debatę wokół książki "Polska na globalnej szachownicy".

Szczegóły

Spotkanie odbędzie się w dniu 5.12.2014 o godz. 19.00 w Klubo-Księgarni "Czuły Barbarzyńca" w Kazimierzu.

W spotkaniu uczestniczą autorzy książki, Adam Balcer i dr Kazimierz Wóycicki. Spotkanie poprowadzi Andrzej Brzeziecki, redaktor naczelny "Nowej Europy Wschodniej"

O książce:

Na szerokim tle procesów globalizacji, wyłaniającego się nowego porządku świata, integracji (dezintegracji?) europejskiej oraz rewolucji technologicznej autorzy pytają o polski interes narodowy i udzielają odpowiedzi, które na pewno wywołają burzliwą dyskusję:

 • jak rozwiązać polski problem demograficzny
 • jak wygrywać polskie interesy w Unii Europejskiej
 • jak szukać polskich szans na szybszy rozwój gospodarczy poza Europą
 • jak zdefiniować pozycję Polski na osi Północ-Południe
 • jak wybrnąć z polskiej energetycznej kwadratury koła
 • jak stworzyć polskie społeczeństwo wiedzy

Najważniejszym wątkiem książki jest perspektywa regionalna: analiza szans rozwojowych Polski jako członka wspólnoty europejskiej i ocena czynników, które będą określać możliwości wykorzystania tych szans. Podstawowym zaś czynnikiem jest umiejętność włączenia się w istotne, wręcz fundamentalne sfery działań podejmowanych przez Unię Europejską: w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, w sferze energii, w zakresie problemów demograficznych i migracji, przed jakimi stanął „Stary Świat”, oraz wobec skali globalnego przemieszczania się centrów gospodarczych, które będą decydować o przyszłym ładzie światowym. „Jaka będzie sytuacja Europy, taka będzie sytuacja Polski” – celnie piszą Autorzy w konkluzji.

prof. dr hab. Wojciech Kostecki, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Konfliktami

Jest to książka ważna i potrzebna. Rzadki przykład myślenia o Polsce i naszym miejscu w świecie w sposób koncepcyjny, wielowymiarowy i strategiczny. Autorzy nie tylko opisali rzeczywistość, ale oferują nam wizję takiej polityki, która jest poszukiwaniem rozwiązań optymalnych. Ich rozważania inspirują do myślenia. Lektura tej książki uświadamia Czytelnikowi, że przyszłość Polski i nasze jutro zaczyna się dziś.

Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, były Minister Spraw Zagranicznych RP

Oto książka, która dalece wykracza poza sztampę polskiego pisarstwa o stosunkach międzynarodowych. Pozbawiona uproszczeń jest przeznaczona nie tylko dla specjalistów, ale też dla szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych problemami Polski i świata. Książka pokazuje, że nawet dla działań lokalnych w naszej części świata konieczna jest znajomość zależności kontynentalnych i globalnych, wielorakich uwarunkowań w stosunkach między państwami, regionami i cywilizacjami. Takie podejście autorów do stosunków międzynarodowych pozwala na uwzględnienie tak ważnych obecnie problemów globalnych, jak demografia i migracje, zmiany klimatu, przemiany gospodarki światowej i wyzwania energetyczne, dotyczących bezpośrednio Polski.

Aleksander Smolar, Prezes Fundacji Batorego

Żaden inny kraj w Europie nie doświadczył degradacji w takiej skali swojej pozycji geopolitycznej (od mocarstwa kontynentalnego do utraty niepodległości). Począwszy od XVIII wieku, na blisko 300 lat, z krótką przerwą w okresie międzywojennym (1918–1939), Polska utraciła suwerenność i niepodległość. Próba wybicia się na pozycję mocarstwa regionalnego w latach 30. XX wieku została brutalnie przerwana przez wybuch II wojny światowej. Dziś Polska w innej epoce nadrabia historyczne zaległości, odnosi sukcesy. Te sukcesy nie mogą jednak usypiać, lecz powinny prowokować do stawiania czoła wyzwaniom historycznego czasu, który dziś biegnie szybciej niż przed paroma wiekami.

ze Wstępu

O Autorach

Adam Balcer – w latach 2001–2009 analityk ds. bałkańskich, a od 2005 r. kierownik projektu tureckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. W latach 2010–2013 dyrektor programu ds. rozszerzenia i sąsiedztwa w demosEUROPA Centrum Strategii Europejskiej. W latach 2010–2011 doradca ds. Partnerstwa Wschodniego eurodeputowanego Marka Siwca oraz członek zespołu doradców społecznych komisji spraw zagranicznych Sejmu RP. W latach 2010–2012 członek zespołu doradców Prezydenta RP ds. Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa. Autor licznych artykułów i raportów na temat Bałkanów, Turcji, Wspólnoty Niepodległych Państw i regionu Morza Czarnego. Obecnie pracownik naukowy w Studium Europy Wschodniej UW oraz ekspert w Prezydenckim Programie Eksperckim „Laboratorium Idei”.

Dr Kazimierz Wóycicki – w latach 1974–1980 pracował w miesięczniku „Więź”, a w latach 1986–1987 był dziennikarzem BBC. W latach 1990–1993 redaktor naczelny dziennika „Życie Warszawy”. Dyrektor Instytutu Polskiego w Düsseldorfie (1996–1999) i Lipsku (2000–2004). Dyrektor oddziału szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (2004–2008). Współinicjator „grupy Kopernika” – polsko-niemieckiego kręgu dyskusyjnego. W latach 2009–2011 kierował zespołem doradców społecznych przy Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Członek polskiego PEN-Clubu. Obecnie pracownik naukowy w Studium Europy Wschodniej UW. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce niemieckiej i środkowoeuropejskiej, w tym m.in. książek: Niemiecki rachunek sumienia, Niemcy wobec przeszłości 1933–1945, Niemiecka pamięć. Rozrachunek z przeszłością NRD i przemiany niemieckiej świadomości historycznej.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

"Konfederacka 4", w Krakowie przy ul. Konfederackiej 4

referenci

 • Adam Balcer
  • Kazimierz Wóycicki
   • Andrzej Brzeziecki
    kontakt

    Falk Altenberger

    Falk Altenberger bild

    współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

    Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
    Plakat - Polska na globalnej szachownicy