Debata publiczna

Polska na globalnej szachownicy

Dyskusja

Fundacja Konrada Adenauera oraz współorganizatorzy serdecznie zapraszaja na spotkanie autorskie i debatę wokół książki "Polska na globalnej szachownicy".

Szczegóły

W spotkaniu uczestniczyć będzie jeden z autorów książki: Adam Balcer, a dyskusję poprowadzi Adam Cianciara z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu.

O książce:

Na szerokim tle procesów globalizacji, wyłaniającego się nowego porządku świata, integracji (dezintegracji?) europejskiej oraz rewolucji technologicznej autorzy pytają o polski interes narodowy i udzielają odpowiedzi, które na pewno wywołają burzliwą dyskusję:

 • jak rozwiązać polski problem demograficzny
 • jak wygrywać polskie interesy w Unii Europejskiej
 • jak szukać polskich szans na szybszy rozwój gospodarczy poza Europą
 • jak zdefiniować pozycję Polski na osi Północ-Południe
 • jak wybrnąć z polskiej energetycznej kwadratury koła
 • jak stworzyć polskie społeczeństwo wiedzy

Najważniejszym wątkiem książki jest perspektywa regionalna: analiza szans rozwojowych Polski jako członka wspólnoty europejskiej i ocena czynników, które będą określać możliwości wykorzystania tych szans. Podstawowym zaś czynnikiem jest umiejętność włączenia się w istotne, wręcz fundamentalne sfery działań podejmowanych przez Unię Europejską: w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, w sferze energii, w zakresie problemów demograficznych i migracji, przed jakimi stanął „Stary Świat”, oraz wobec skali globalnego przemieszczania się centrów gospodarczych, które będą decydować o przyszłym ładzie światowym. „Jaka będzie sytuacja Europy, taka będzie sytuacja Polski” – celnie piszą Autorzy w konkluzji.

prof. dr hab. Wojciech Kostecki, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Konfliktami

Jest to książka ważna i potrzebna. Rzadki przykład myślenia o Polsce i naszym miejscu w świecie w sposób koncepcyjny, wielowymiarowy i strategiczny. Autorzy nie tylko opisali rzeczywistość, ale oferują nam wizję takiej polityki, która jest poszukiwaniem rozwiązań optymalnych. Ich rozważania inspirują do myślenia. Lektura tej książki uświadamia Czytelnikowi, że przyszłość Polski i nasze jutro zaczyna się dziś.

Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, były Minister Spraw Zagranicznych RP

Oto książka, która dalece wykracza poza sztampę polskiego pisarstwa o stosunkach międzynarodowych. Pozbawiona uproszczeń jest przeznaczona nie tylko dla specjalistów, ale też dla szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych problemami Polski i świata. Książka pokazuje, że nawet dla działań lokalnych w naszej części świata konieczna jest znajomość zależności kontynentalnych i globalnych, wielorakich uwarunkowań w stosunkach między państwami, regionami i cywilizacjami. Takie podejście autorów do stosunków międzynarodowych pozwala na uwzględnienie tak ważnych obecnie problemów globalnych, jak demografia i migracje, zmiany klimatu, przemiany gospodarki światowej i wyzwania energetyczne, dotyczących bezpośrednio Polski.

Aleksander Smolar, Prezes Fundacji Batorego

Żaden inny kraj w Europie nie doświadczył degradacji w takiej skali swojej pozycji geopolitycznej (od mocarstwa kontynentalnego do utraty niepodległości). Począwszy od XVIII wieku, na blisko 300 lat, z krótką przerwą w okresie międzywojennym (1918–1939), Polska utraciła suwerenność i niepodległość. Próba wybicia się na pozycję mocarstwa regionalnego w latach 30. XX wieku została brutalnie przerwana przez wybuch II wojny światowej. Dziś Polska w innej epoce nadrabia historyczne zaległości, odnosi sukcesy. Te sukcesy nie mogą jednak usypiać, lecz powinny prowokować do stawiania czoła wyzwaniom historycznego czasu, który dziś biegnie szybciej niż przed paroma wiekami.

O Autorach

Adam Balcer – w latach 2001–2009 analityk ds. bałkańskich, a od 2005 r. kierownik projektu tureckiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. W latach 2010–2013 dyrektor programu ds. rozszerzenia i sąsiedztwa w demosEUROPA Centrum Strategii Europejskiej. W latach 2010–2011 doradca ds. Partnerstwa Wschodniego eurodeputowanego Marka Siwca oraz członek zespołu doradców społecznych komisji spraw zagranicznych Sejmu RP. W latach 2010–2012 członek zespołu doradców Prezydenta RP ds. Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa. Autor licznych artykułów i raportów na temat Bałkanów, Turcji, Wspólnoty Niepodległych Państw i regionu Morza Czarnego. Obecnie pracownik naukowy w Studium Europy Wschodniej UW oraz ekspert w Prezydenckim Programie Eksperckim „Laboratorium Idei”.

Dr Kazimierz Wóycicki – w latach 1974–1980 pracował w miesięczniku „Więź”, a w latach 1986–1987 był dziennikarzem BBC. W latach 1990–1993 redaktor naczelny dziennika „Życie Warszawy”. Dyrektor Instytutu Polskiego w Düsseldorfie (1996–1999) i Lipsku (2000–2004). Dyrektor oddziału szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (2004–2008). Współinicjator „grupy Kopernika” – polsko-niemieckiego kręgu dyskusyjnego. W latach 2009–2011 kierował zespołem doradców społecznych przy Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Członek polskiego PEN-Clubu. Obecnie pracownik naukowy w Studium Europy Wschodniej UW. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce niemieckiej i środkowoeuropejskiej, w tym m.in. książek: Niemiecki rachunek sumienia, Niemcy wobec przeszłości 1933–1945, Niemiecka pamięć. Rozrachunek z przeszłością NRD i przemiany niemieckiej świadomości historycznej.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Plac Biskupa Nankiera 17

referenci

 • Adam Balcer
  • Adam Cianciara
   kontakt

   Falk Altenberger

   Falk Altenberger bild

   współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

   Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
   Polska na globalnej szachownicy v_1