Konferencja

Polska i Niemcy wobec zagrożenia terroryzmem

Konferencja polsko-niemiecka

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na konferencję pod tytułem "Polska i Niemcy wobec zagrożenia terroryzmem".

Szczegóły

Zagrożenie terrorystyczne stało się konstytutywnym elementem powstałego po przełomie 1990/91 roku układu światowego, przyjmując postać terroryzmu nuklearnego, islamskiego, nacjonalistycznego i cyberterroryzmu. Odzwierciedlając te procesy, konferencja zwraca szczególną uwagę na zagrożenie tymi formami terroryzmu w Niemczech i Polsce oraz podejmuje zagadnienie prewencji oraz zwalczania terrorystycznej groźby w obydwu krajach. Jeden z paneli, poświęcony terroryzmom narodowym, stanowi rozwinięcie i podsumowanie cyklu wykładów otwartych prowadzonych pod tym tytułem w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie w roku akademickim 2011/12. W konferencji organizowanej przez WSE, Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej udział biorą eksperci i naukowcy z Niemiec i Polski. W przewidzianej publikacji pokonferencyjnej znajdą się wystąpienia konferencyjne oraz prowadzone w ramach cyklu wykłady.

Minister Sprawiedliwości dr Jarosław Gowin oraz ambasador Republiki Federalniej Niemiec w Polsce Rüdiger Freiherr von Fritsch objęli konferencję patronatem honorowym.

Patronat Medialny nad konferencją objęli RadioPlus Kraków oraz Dziennik Polski.

Program

09.30 – 09.45 Otwarcie

prof. dr hab. Marek Pałasiński, Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera (WSE) w Krakowie

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

dr Andrzej Grajewski, Współprzewodniczący Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa

09.45 – 11.00

Prawne aspekty prewencji i zwalczaniu terroryzmu w Polsce

dr Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości RP

Terroryzm ultraprawicowy w Niemczech?

Joachim Bleicker, Minister Pełnomocny Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce

Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń terrorystycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym na przykładzie zadań i doświadczeń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

płk Jacek Mąka, Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

11.00 – 11.30 Dyskusja

Moderacja: Małgorzata Ławrowska, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Warszawa

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

12.00 – 13.30Panel I

Polska i Niemcy wobec zagrożenia terroryzmem nuklearnym, islamskim i nacjonalistycznym

Clemens Binninger, Poseł do Bundestagu, Rzecznik Frakcji CDU/CSU w Komisji Śledczej ds. Prawicowego Terroryzm

dr Andrzej Grajewski, Współprzewodniczący Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, kierownik Działu Świat „Gość Niedzielny”

dr Hayssam Obiedat, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński

Moderacja: dr hab. Arkadiusz Stempin, WSE w Krakowie

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 16.00 Panel II

Oblicza terroryzmu międzynarodowego

dr hab. Robert Kłosowicz, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński

dr Aleksander Dańda, WSE w Krakowie

dr Wojciech Michnik, WSE w Krakowie

dr Kazimierz Kraj, Centrum Studiów nad Terroryzmem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Moderacja: dr Joanna Lubecka, WSE w Krakowie / Instytut Pamięci Narodowej

16.00 – 16.30Przerwa na kawę

16.30 – 18.00Panel III

Prewencja i zwalczanie niebezpieczeństwa terrorystycznego w Polsce i w Niemczech

Dr Uwe Fischer, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN

Marek Rut, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piotr Niemczyk, Ekspert ds. typowania zagrożeń terrorystycznych, b. zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

dr inż. Maciej Milczanowski, Centrum Studiów nad Terroryzmem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

w Rzeszowie

Moderacja: dr Błażej Sajduk, Prorektor WSE w Krakowie

18.00 Zakończenie konferencji

Koordynacja:

dr Michal Rzepecki, Wyższa Szkoła Europejska

mrzepecki@wse.krakow.pl

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera

Falk.Altenberger@kas.de

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE), ul. Westerplatte 11

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437