Seminarium

Policjanci i złodzieje

Walka z przestępczością na pograniczu polsko-niemieckim

Instytut Spraw Publicznych oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce serdecznie zapraszają na seminarium Policjanci i złodzieje - Walka z przestępczością na pograniczu polsko-niemieckim.

Szczegóły

Ze statystyk wynika, że w porównaniu z latami 90-tymi przestępczość na polsko-niemieckiej granicy zdecydowanie spadła. Co roku jednak na pograniczu notuje się ponad dwadzieścia dwa tysiące przestępstw. W ostatnich miesiącach ponownie słychać w niemieckich mediach alarmujące głosy o masowo ginących w Niemczech samochodach, rowerach i maszynach rolniczych. W Polsce złośliwi mówią, że Niemcy nie umieją odpowiednio zabezpieczyć dobytku, a lokalna policja tnie etaty, więc nie ma komu ścigać złodziei. I choć, jak pokazują statystyki, Polacy popełniają nie więcej niż kilkanaście procent wszystkich karalnych czynów na polsko-niemieckim pograniczu, faktem pozostaje, że przestępczość w tym regionie psuje wizerunek Polaków w Niemczech i stwarza poważne wyzwanie dla władz obu krajów i służb po obu stronach Odry.

Ich współpraca jest jednak coraz lepsza, a podpisana w tym roku nowa umowa o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych ma ją jeszcze poprawić. Nieprzypadkowo więc naszą dyskusję organizujemy na krótko przed ratyfikowaniem umowy przez Sejm i Bundestag. Podczas seminarium przedstawimy też najnowsze dane dotyczące skali i metod zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych i zmierzymy się z następującymi pytaniami:

 • Jaka jest rzeczywista skala przestępczości na pograniczu polsko-niemieckim?
 • Jak na co dzień wygląda współpraca policjantów z Polski i Niemiec?
 • Co zmieni podpisana w tym roku i czekająca na ratyfikację polsko-niemiecka umowa o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych?

Sytuację z perspektywy Warszawy i pogranicza zarysują zaproszeni przez nas goście oraz dr Agnieszka Łada, która przeprowadziła badania na polsko-niemieckich terenach przygranicznych.

PROGRAM

Wystąpienia

Codzienne wyzwania związane z przestępczością z perspektywy polskiego pogranicza

Bartłomiej Bartczak, Burmistrz Gubina

Współpraca w ramach Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku

Ulf Buschmann, koordynator służb niemieckich, Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku

Zmiany wprowadzone przez nową polsko-niemiecką umowę o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych

Grzegorz Polak, Dyrektor, Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Współpraca polskiej policji z niemieckimi służbami w zwalczaniu przestępczości przygranicznej

Mariusz Sokołowski, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji (tbc)

Wprowadzenie i komentarz

Agnieszka Łada, Kierownik Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych

Moderacja

Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne (polsko-angielskie).

Podczas prezentacji dostępny będzie raport z badań: A.Łada, Slogany czy konkrety 2014. Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zwalczania przestępczości przygranicznej – fakty i ocena, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014

Prosimy o rejestrację do 15 października 2014 -

R E J E S T R A C J A

Seminarium jest częścią wspólnego projektu Instytutu Spraw Publicznych oraz Fundacji Konrada Adenauera w Polsce: „Slogany czy konkrety? Ocena realizacji wspólnych polsko-niemieckich działań“

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

ISP, ul. Szpitalna 5, lokal 22, Warszawa

referenci

 • Bartłomiej Bartczak
  • Ulf Buschmann
   • Grzegorz Polak
    • Mariusz Sokołowski
     • Agnieszka Łada
      • Jacek Kucharczyk
       kontakt

       Hanna Dmochowska

       Hanna Dmochowska bild

       public relations, kontakty z mediami, organizacja

       Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437

       partner

       dostarczone przez

       Biuro Fundacji Polska