Konferencja

Polityka i religia we współczesnej Europie

Międzynarodowa konferencja

Celem konferencji jest analiza modeli relacji między polityką (w wymiarze subnarodowym, narodowym i międzynarodowym) i religią (jako ważną determinantą zachowań politycznych) w Europie XXI wieku.

Szczegóły

Program

Polityka i religia we współczesnej Europie

Międzynarodowa sesja

Rady Naukowej Instytutu Politologii Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zorganizowana wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

23 października 2014 roku, Warszawa

10:00-10:10

Powitanie uczestników

prof. Cezary Mik (Prorektor UKSW ds. badań naukowych)

prof. Henryk Skorowski (b. Rektor UKSW)

10:10-10:20

Wprowadzenie

dr hab. Tadeusz Kamiński (Dziekan WNHiS UKSW)

CZĘŚĆ I

10:20-11:15

Instytut Politologii UKSW – podsumowanie dotychczasowej działalności badawczej w obszarze polityki i religii

prof. Aniela Dylus (b. Dyrektor IP)

prof. Helmut Juros (b. Rektor ATK, b. Dyrektor IP)

prof. Piotr Mazurkiewicz (b. Dyrektor IP)

dr hab. Sławomir Sowiński – moderator

Przerwa kawowa

CZĘŚĆ II

11.45-12:00

Przyszłość badań w obszarze polityka i religia w Instytucie Politologii UKSW

prof. Radosław Zenderowski (Dyrektor IP)

12:00-12:15

Prezentacja projektu pt. Religia i polityka. Zarys problematyki

ks. dr Piotr Burgoński, dr Michał Gierycz

12:15-14:00

O polityce i religii – dyskusja na kanwie książki pt. Religia i polityka. Zarys problematyki

prof. Paweł Śpiewak (Uniwersytet Warszawski)

prof. Manfred Spieker (Universität Osnabrück)

prof. Sergey I. Kuznetsov (Uniwersytet Państwowy w Irkucku)

prof. Bogdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Jan Grosfeld (Uniwersytet Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie) – moderacja

14:00-14:10

Podsumowanie i zakończenie

dr Andrzej Rudowski (Z-ca Dyrektora IP)

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska