Konferencja

Edukacja polityczna w Polsce i w Niemczech

Historia, wyzwania, perspektywy

Przeanalizowanie obszarów tematycznych oraz form upowszechniania w niemieckim systemie edukacji politycznej ma na celu wskazanie głównych jego walorów i zbadanie możliwości zaadaptowania wybranych rozwiązań do potrzeb edukacji politycznej w Polsce.

Szczegóły

Konferencja jest rezultatem projektu badawczego zrealizowanego wspolnie przez Instytut zachodni w Poznaniu i Fundacje Konrada Adenauera w Polsce.

Program

10.30Otwarcie konferencji

dr Michał Nowosielski, Dyrektor Instytutu Zachodniego

Piotr Womela, Fundacja Konrada Adenauera

10.45 PANEL I: Edukacja polityczna w Niemczech

Instytucjonalne ramy kształcenia obywatelskiego w Niemczech. Przykład Hesji i Berlina, dr Piotr Kubiak (Instytut Zachodni w Poznaniu)

Determinanty społecznej recepcji postaw dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec, dr hab. Sebastian Fikus (Politechnika Opolska)

Polityka edukacyjna na przykładzie FDP, dr Aleksandra Kruk

(Uniwersytet Zielonogórski)

11.45Przerwa na kawę

Politologia w RFN – wybrane przykłady, dr Agnieszka Bielawska

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Miejsce polityki historycznej państwa w szkolnej edukacji historycznej ostatnich lat, prof. dr hab. Violetta Julkowska

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Przywracanie pamięci, dr Agnieszka Opalińska (Uniwersytet Zielonogórski)

13.00Dyskusja

13.30Przerwa obiadowa

14.30 PANEL II: Wyzwania dla polskiej edukacji obywatelskiej

Edukacja obywatelska w szkolnictwie polskim po 1989 roku, dr Mariusz Menz (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Niemieckie fundacje i ich rola w edukacji politycznej w Polsce,

dr Radosław Grodzki (Instytut Zachodni w Poznaniu)

Dyskurs wobec zapisów Karty Praw Podstawowych UE jako element społeczeństwa obywatelskiego, dr Janusz Jartyś (Uniwersytet Szczeciński)

Heimat w ujęciu Jana Klaty – lekcja z polsko-niemieckich losów poplątanych, mgr Aleksandra Francuz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Obywatelski wymiar projektu edukacyjnego „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, dr Anna Piesiak-Robak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

16.00Dyskusja i zakończenie konferencji

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Poznań, Instytut Zachodni, , ul. Mostowa 27

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska