Seminarium

Prezydencja polska w Radzie UE

Fundacja Rozwoju KUL, Wydział Politologii UMCS oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na seminarium "Prezydencja polska w Radzie UE”, które odbędzie się 10 grudnia 2010 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

Szczegóły

Program

17.00

Otwarcie konferencji, słowo wstępne,

O. Dr Sławomir Brzozecki, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL

17.15

Prezydencje w Radzie Unii Europejskiej. Zarys historyczny,

Dr Robert Kozyrski, Wydział Nauk Humanistycznych KUL

17.45

Prezydencja i jej znaczenie w Europie,

Prof. Dr hab. Marek Pietraś, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS

18.15

Dyskusja

18.45

Instytucjonalne uwarunkowania prezydencji po Traktacie Lizbońskim,

Dr Piotr Tosiek, Zakład Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS

19.15

Partnerstwo Wschodnie jako priorytet prezydencji Polski w Unii Europejskiej,

Dr Tomasz Kapuśniak, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych KUL

19.45

Dyskusja, pytania z sali.

20.15

Zamknięcie i podsumowanie spotkania

Kolacja

Moderacja dyskusji panelowej: Dr Robert Kozyrski, Wydział Nauk Humanistycznych KUL

Koordynacja:

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera

Falk.Altenberger@kas.pl

Joanna Kononowicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski

funr_kul@kul.lublin.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Gmach Główny 209

referenci

 • Dr Tomasz Kapuśniak
  • KUL
 • Dr Piotr Tosiek
  • UMCS
 • Prof. Dr hab. Marek Pietraś
  • UMCS
 • Dr Robert Kozyrski
  • KUL

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska