Online-Seminar

Polska – Niemcy – Unia Europejska. Wobec kryzysu.

VII TRANSGRANICZNA KONFERENCJA: ROZWÓJ NA PERYFERIACH? (online)

Zapraszamy na VII Transgraniczną Konferencję "Rozwój na peryferiach?". Jest to cykliczne wydarzenie organizowane w Gorzowie Wielkopolskim, na pograniczu polsko-niemieckim przez Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Tym razem odbędzie sie on-line na platformie Zoom.

Szczegóły

Celem konferencji będzie wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie relacji polsko-niemieckich w kontekście wyzwań jakie stoją obecnie przed Europą. Jednoczesne wystąpienia i dyskusje pozwolą na prezentację powyższej problematyki w perspektywie interdyscyplinarnej w wielu wymiarach: kulturowym, gospodarczym, politycznym i samorządowym. Problematyka planowanych spotkań będzie dotyczyła: przyszłości Unii Europejskiej, relacji polsko-niemieckich, kryzysu pandemicznego, Wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE, kryzysu klimatycznego,  problemów dezinformacji, rozwoju regionów peryferyjnych oraz pogranicza polsko-niemieckiego. Konferencja stworzy przestrzeń debaty o Europie jako wspólnocie wartości, bazującej na solidarności i subsydiarności, a także przyszłości UE w kontekście nowych wyzwań politycznych, klimatycznych i ekonomicznych.

 

Poniżej w programie znajdą Państwo linki do nagrania z poszczególnych częsci konferencji.

 

program

9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji

- prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

- dr hab. prof. AJP Beata Orłowska, Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej

- prof. dr hab. Zbigniew Czachór, Dyrektor Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich, Prezes Zarządu Głównego PTSE

- David Gregosz, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

 

9.30 – 10.00 Wykład inauguracyjny

prof. dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski (Uniwersytet w Lipsku)

Kryzys a deformacja demokracji

 

10.00-10.20 Przerwa

 

10.20 – 12.00 Panel I

Unia Europejska wobec kryzysów

Moderator: dr Małgorzata Trocka (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

- dr hab. Piotr Tosiek prof. UW (Uniwersytet Warszawski) "Kryzysy w Unii Europejskiej w 2020 roku: szansa czy zagrożenie dla integracji?"

- prof. dr hab. Radosław Zenderowski (UKSW) "Unia Europejska wobec wyzwań kulturowych i cywilizacyjnych trzeciej dekady XXI wieku”

- dr hab. prof. UAM Beata Przybylska-Maszner (WNPiD UAM) "Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE”

- dr hab. Tomasz Kubin prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach) "Czy pandemia SARS-CoV-2 wpływa na  wyniki wyborów w państwach UE? Próba wstępnej analizy"

 

12.00 -12.15 Przerwa

 

12.15 – 13.30 Panel II

Polska i Niemcy – sąsiedztwo w sytuacji kryzysu czy kryzys sąsiedztwa?

Moderator: dr hab. prof. AJP Beata Orłowska (Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej)

- Leo Mausbach (Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa AHK) "Wpływ pandemii na polsko-niemieckie relacje gospodarcze"

- dr hab. Joanna Dyduch prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński) "Relacje między Polską a Niemcami w dobie krysu(ów). Między współzależnością, współzależnościa asymetryczną a zależnością"

- dr hab. prof. UJ Krzysztof Koźbiał (Uniwersytet Jagielloński) "Skazani na siebie. Polska i Niemcy w Unii Europejskiej przyszłości."

- Krzysztof Szydłak (Dyrektor Biura Euroregion Pro Europa Viadrina) "Współpraca transgraniczna w Euroregionie Pro Europa Viadrina w okresie pandemii"

 

13.30 – 13.45 Przerwa

 

13.45 – 15.00 Panel III

Różne oblicza kryzysu

Moderator: dr Aleksandra Szczerba-Zawada (Akademia im. Jakuba z Paradyża)

- prof. dr hab. Zbigniew Czachór (UAM/AJP) "Przyszłość integracji europejskiej a niemiecka prezydencja w Radzie UE”

- dr Juliusz Sikorski (Akademia im. Jakuba z Paradyża) "Rosyjski wkład w infodemię związaną z COVID-19"

- mgr Arkadiusz Sójka (WNPiD UAM Poznań) "Unia Europejska wobec biologicznych zagrożeń cywilizacyjnych – arktyczne symptomy skutków zmian klimatycznych."

- dr Tomasz Marcinkowski (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) "Ocena działań UE w sytuacji kryzysu pandemii COVID-19 w państwach członkowskich."

- dr Sabina Ren (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) „Sygnał SOS z branży turystycznej krajów członkowskich UE w dobie COVID-u.”

 

15.00 Zamknięcie konferencji

podziel się

dodaj do kalendarza
kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska