Wydawca treści

Rozmowa

Praworządność w demokracji

Pokaz filmu i debata

W przededniu rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów Fundacja Adenauera uczestniczyła w Święcie Wolności i praw obywatelskich w Gdańsku, prezentując film: Adam Strzembosz - Pierwszy Sędzie Rzeczpospolitej oraz organizując dwugłos z bohaterem filmu prof. Adamem Strzemboszem.

Wydawca treści

Szczegóły

Rozmowę z profesorem Adamem Strzemboszem, sędzią, wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego (1990 - 1998) i przewodniczącym Trybunału Stanu, prowadził Stanisław Zakroczymski, prawnik, doktorand na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki "Między prawem a sprawiedliwością", która jest wywiadem rzeką z prof. Strzemoszem.

Rozmowa nawiązywała do I. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku jesienią 1981 roku, w którym Profesor uczestniczył z propozycjami zmian w sądownictwie, i które w 1989 r. znalazły się w agendzie strony Solidarności podczas obrad "okrągłego stołu". Zakładały one wewnętrzny samorząd sądowniczy, pozwalający na uniezależnienie sądów od władzy wykonawczej. Przyjęty wówczas porządek został zakwestionowany i ograniczony dopiero w roku 2015 po przyjęciu władzy przez obóz Zjednoczonej Prawicy.

Liczne pytania ze strony publiczności dotyczyły zarówno do bogatego życiorysu i postawy Profesora, jak i jego oceny obecnego stanu praworządności w Polsce. Prof. Adam Strzembosz podkreślał niezwykłą konsekwencję, z jaką obecni sędziowie opowiadają się po stronie praworządności jako fundamentu demokracji.

program

12ECS.png

15.00 

powitanie

dr Przemysław Rychlewski, zastępca dyrektora ds. naukowych,  p.o. zastępcy dyrektora ds. muzealno-archiwalnych ECS

Bożena Garus-Hockuba, reżyserka filmu

15.10

pokaz filmu: Adam Strzembosz  - Pierwszy Sędzia Rzeczpospolitej

16.00

dwugłos:  "Praworządność w demokracji"

Adam Strzembosz i Stanisław Zakroczymski

 

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk

kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437