Wykład

Quo vadis Europo?

Polska i Niemcy w obliczu nowych wyzwań stojących przed UE.

Na zaproszenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacji Konrada Adenauera poseł Hartmut Koschyk wygłosi w dniu 6 listopada w Opolu wykład na temat aktualnych stosunkach polsko-niemieckich w obliczy nowych wyzwań stojących przed UE.
dodaj do kalendarza

miejsce

Opole

referenci

 • Hartmut Koschyk
  • Poseł do Bundestagu
   • Członek Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej

    publikacje

    Ringen um deutsche Muttersprache bleibt größte Herausforderung für deutsche Minderheit: Pressemeldung zum Besuch von Hartmut Koschyk, MdB CSU, in Schlesien
    pokaż więcej
    Quo vadis Europa? v_3

    partner

    dostarczone przez

    Biuro Fundacji Polska