Warsztat

R-ewolucja? Trendy świata przyszłości

Warsztaty z political & social fiction

Warsztaty dla młodych lideró służyć mają ich usieciowieniu oraz otwartej dyskusji. Projekt ma być inspiracją dla młodych ludzi, a jednocześnie umożliwić ma ich udział w debacie publicznej.

Szczegóły

Warsztaty adresowane są do młodych liderów opinii (np. dziennikarzy, artystów i animatorów kultury, naukowców), a także przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych młodego pokolenia.

Celem przedsięwzięcia jest przegląd i określenie trendów, które będą kształtować „zachodnią cywilizację” przez najbliższe stulecie oraz opracowanie rekomendacji, jak im sprostać.

Dziś wszyscy chętnie przewidują przyszłość. Robią to jednak często w sposób stereotypowy, traktując trendy jak mody, a nie postępujące w czasie zmiany, zmieniające sposób naszego funkcjonowania i myślenia. Chcemy rozmawiać o tym, jak zmieni się świat w ciągu kolejnych 100 lat. Porównamy obecną epokę z poprzednim stuleciem (1918-2018).

Tematyka, którą chcemy podjąć podczas spotkania oscyować będzie wokół następujących pytań:

•Jakie były dobre i złe strony minionego stulecia (1918-2018)?

•Jakie zwiastuny zmian społecznych możemy zaobserwować już teraz i co je wywołuje (np. migracje, postęp technologiczny, rozwój nauki)?

•Jak będzie wyglądała gospodarka przyszłości? Jak rozwój nowych technologii (np. w zakresie medycyny, transportu, produkcji żywności) wpłynie strukturę społeczną, demografię i rynek pracy?

•Jaki będzie Europejczyk przyszłości – jak zmienią się modele życia, relacje rodzinne i społeczne, jakie będą nowe formy rozrywki i sposoby spędzania wolnego czasu?

•Jak zachować europejską tożsamość w obliczu coraz szybciej zachodzących zmian, wielkich migracji i postępującej globalizacji?

•Czy grozi nam wojna, rewolucja, czy ewolucja?

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska