Seminarium

Ku demokracji nieliberalnej?

Kluby „Tygodnika Powszechnego”

Fundacja „Tygodnika Powszechnego” oraz Fundacja Konrada Adenauera mają zaszczyt zaprosić na debatę.

Szczegóły

Niepokoimy się rosnącym wpływem populizmu, nastrojami niechęci wobec Innych, brutalizacja życia publicznego i niskim poziomem publicznej debaty. Obawy budzą nastroje pesymizmu wśród młodego pokolenia. W Polsce z lękiem dostrzegamy odchodzenie od liberalnego modelu demokracji, manipulowanie pamięcią historyczną, próby poddania kultury ideologicznej kontroli oraz polityczne uwikłanie Kościoła. Chcemy podnieść te tematy w serii rozmów z wybitnymi przedstawicielami nauki, kultury, życia społecznego i Kościołów aby przyczynić się do pogłębienia refleksji nad trapiącymi nas problemami, i przyczynić się do podniesienia poziomu debaty publicznej.

Druga z nich, zatytułowana „Ku demokracji nieliberalnej?” ma być dyskusją o obecnej sytuacji politycznej w Polsce, Europie i na świecie. Chcemy zapytać naszych gości, wybitnych specjalistów z zakresu nauk politycznych i socjologii, o przyczyny takiego stanu rzeczy oraz o prognozy na najbliższą przyszłość.

PROGRAM

godz. 18.00 Powitanie uczestników i gości

Marcin Pera, Koordynator Generalny Klubów „Tygodnika Powszechnego”

godz. 18.10 Debata „Czy fatalizm wrogości? O relacjach polsko-niemieckich"

Tomasz Sawczuk – członek redakcji tygodnika „Kultura Liberalna”, przygotowuje doktorat w Instytucie Filozofii UW poświęcony współczesnej myśli liberalnej.

Aleksander Smolar – publicysta, działacz politycznych, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego.

Jadwiga Staniszkis – socjolog, profesor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, publicystka, działaczka opozycji demokratycznej w PRL-u.

Mateusz Luft – redaktor magazynu „Kontakt” i dziennikarz Radia TOK FM.

godz. 20.30 Podsumowanie dyskusji i zakończenie spotkania

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Fundacja Konrada Adenauera

kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska