Dyskusja ekspercka

Rozmowa ekspertów z Premierem Michaelem Kretschmerem organizowana przez KAS

Przyjazd delegacji Premiera Wolnego Państwa Saksonia do Warszawy

W ramach dwudniowej wizyty delegacji Premiera Wolnego Państwa Saksonia Michaela Kretschmera w Warszawie, biuro Fundacji Konrada Adenauera w Polsce (KAS) zorganizowało dyskusję ekspercką na temat "Sytuacji politycznej po wyborach prezydenckich i możliwości współpracy polsko-niemieckiej".

Szczegóły

Dyskusja, która ze względu na zachowanie dystansu spowodowanego pandemią odbyła się wyjątkowo w siedzibie Ambasady Niemiec koncentrowała się na roli regionów, współpracy polsko-niemieckiej i kształtowaniu wspólnych relacji. Co prawda niemiecki federalizm i polski scentralizowany system mają swoje specyficzne cechy, ale oparta na zaufaniu współpraca między regionami mogłaby pomóc w przełamaniu niektórych barier w Warszawie.

Ponadto zostało postawione pytanie, jaka narracja mogłaby pomóc w takiej dyskusji o osiągnięciach UE, w której podkreślono by większe znaczenie doświadczeń Europy Środkowo-Wschodniej. Co więcej postulowano, by Polska została jeszcze bardziej włączona w poszukiwanie odpowiedzi na pytania o wspólną przyszłość. Tu Premier podkreślał dużą potrzebę ożywienia Trójkąta Weimarskiego.

podziel się

dodaj do kalendarza
kontakt

Michael Quaas