Wykład

Rosja-Gruzja - Konflikt regionalny? - Konflikt globalny?

Wykład naświetlający problematykę konfliktu gruzińskiego z różnych stron, organizowany przez Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej oraz FKA w Polsce.

Szczegóły

Słowo wprowadzające

o. dr Sławomir Brzozecki, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

dr Michał Gołoś, Rektor WyŜszej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

Konflikt rosyjsko-gruziński. Tło historyczne, polityczne i ekonomiczne

dr Robert Kozyrski, WyŜsza Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

Inwazja Rosji na Gruzję. Implikacje dla Ukrainy

dr Tomasz Kapuśniak , Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

Udział Francji w rozwiązaniu konfliktu

dr Jerzy Gryz, WyŜsza Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

Europa Środkowowschodnia a konflikt gruziński

dr Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. WNS. Instytut Socjologii. Katedra Politologii

Osobą kontaktową na KULu jest pani Joanna Kononowicz: funr_kul@kul.lublin.pl lub 0 81 53 322 65.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin: KUL - Collegium Norwidianum, s. 208

referenci

  • o. dr Sławomir Brzozeckidr Micał Gołośdr Robert Kozyrskidr Tomasz Kapuśniakdr Jerzy Gryzdr Wojciech Gizicki

    partner

    dostarczone przez

    Biuro Fundacji Polska