Seminarium

Samorząd a edukacja

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce organizuje jednodniowe seminarium "Samorząd a edukacja" poświęcone planom reformy systemu edukacji w Polsce.

Szczegóły

Program seminarium:

11.30-13.30 Blok I

I. Zmiany w edukacji.

Jakie zmiany czekają samorządy w najbliższych latach? Czy stanowią one szansę czy zagrożenie dla samorządów? Jaka jest strategiczna wizja polskiej edukacji w 2030 roku? Jak wykorzystać fundusze strukturalne w obecnej i przyszłej perspektywie budżetowej?

Wystąpienia wprowadzające

 • Lilla Jaroń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, „Planowane przemiany w zakresie istniejącej konstrukcji systemu edukacji”

 • prof. Michał Kulesza, Doradca Społeczny Prezydenta RP ds. Samorządu, „Jak zwiększyć efektywność samorządów w zarządzaniu oświatą, podział zadań, współpraca?”

 • Jakub Wojnarowski, członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, „Polska edukacja w roku 2030 – wizja rozwoju”

Głosy umówione

 • Jolanta Lipszyc, Dyrektor Warszawskiego Biura Edukacji

 • Marek Tramś, Prezes Związku Powiatów Polskich, Starosta Polkowicki

II. Finansowanie edukacji.

Czy samorządy są zdolne w pełni udźwignąć ciężar nakładanych zadań? Czy i jak zmieniać system finansowania publicznego m.in. w obliczu niżu demograficznego?

Wystąpienia wprowadzające

 • dr Wojciech Misiąg, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, „System finansowania oświaty – krytyczna analiza istniejących uregulowań”

 • dr Jan Herczyński, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego „Silne i słabe strony systemu algorytmu podziału subwencji oświatowej”

Głosy umówione

 • Błażej Konkol, Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Wójt Gminy Trąbki Wielkie

Dyskusja podsumowująca sesję I i II

14.00-16.00 Blok II

III. Centralizacja vs. autonomia.

Kto posiada obecnie klucz do faktycznego zarządzania oświatą? Samorząd, Ministerstwo Edukacji Narodowej czy dyrektorzy placówek? Czy samorządy powinny realizować własną politykę edukacyjną? Jakie są i mają być wprowadzone mechanizmy podnoszenia i zapewniania jakości usług edukacyjnych?

Wystąpienia wprowadzające

 • Ewa Łowkiel, Wiceprezydent Miasta Gdyni, „Możliwości realizacji samodzielnej polityki edukacyjnej przez samorządy w świetle istniejących uregulowań”

 • Marek Pleśniar, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, „Dyrektor placówki, jako twórca polityki edukacyjnej w swojej szkole – rzeczywistość czy pieśń przyszłości?”

Głosy umówione

 • dr Grzegorz Mazurkiewicz, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Sławomir Broniarz, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

IV. Rola samorządu wojewódzkiego w tworzeniu strategii oświatowej.

Jaka mogłaby być rola władz regionalnych w polityce edukacyjnej Czy tworzenie regionalnej strategii edukacyjnej jest moŜliwe? Jakie są w tej mierze doświadczenia niemieckie? Jak strategie edukacyjne powinny się wpisywać w strategie rozwoju regionalnego i projekty funduszowe?

Wystąpienia wprowadzające

 • Janusz Sepioł, Senator RP, „Jaka polityka edukacyjna samorządu wojewódzkiego na podstawie doświadczeń Województwa Małopolskiego?”

 • Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, „Polityka edukacyjna samorządu wojewódzkiego – dostrzegane potrzeby a moŜliwości działań”

 • prof. Mirosław S. Szymański, Uniwersytet Warszawski, „Regionalna polityka edukacyjna w Niemczech – doświadczenia i rekomendacje”

Głosy umówione

 • Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

 • Maciej Dzierżanowski, Dyrektor Obszaru Badawczego Przedsiębiorstwa i Innowacje Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

 • Piotr Krasuski, Naczelnik Wydziału Zarządzania Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Dyskusja podsumowująca sesję III i IV

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

 • Lilla Jaroń
  • prof. Michał Kulesza
   • Jakub Wojnarowski
    • dr Wojciech Misiąg
     • dr Jan Herczyński
      • Ewa Łowkiel
       • Marek Pleśniar
        • Janusz Sepioł
         • Adam Krawiec
          • prof. Mirosław S. Szymański

           partner

           dostarczone przez

           Biuro Fundacji Polska