Konferencja

Solidarność międzypokoleniowa

Seminar für Sozialethiker

Organizatorem konferencji jest Fundacja Obserwatorium Społeczne przy współudziale Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej, Fundacji Konrada Adenauera oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zapraszamy

Szczegóły

Wtorek, 23 czerwca 2015 r.

9.00 – sesja I

ks. prof. dr hab. Jan Krucina (PWT Wrocław) - Solidarność międzypokoleniowa w kontekście nauczania społecznego Kościoła

ks. dr hab. Janusz Węgrzecki, prof. UKSW - Wokół idei solidarności

dr hab. Piotr Szukalski (Uniwersytet Łódzki) - Solidarność międzypokoleniowa - problemy terminologiczne

10.30 – dyskusja

11.30-13.00 – sesja II

Joanna Stańczak (GUS) - Sytuacja demograficzna w Polsce i jej perspektywy na podstawie prognozy demograficznej na lata 2014-2050

prof. nadz. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych) - Warunki funkcjonowania rodziny w perspektywie troski o przyszłe pokolenia

prof. dr hab. Stanisław Cebrat (Uniwersytet Wrocławski) – In vitro a odpowiedzialność za następstwo pokoleń

15.00-16.30 – sesja II (kontynuacja)

prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka-Bokun (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu) - Solidarność międzypokoleniową przeciw wykluczeniu społecznemu ludzi starych

prof. Paul Dembiński (Université de Fribourg, Szwajcaria) - Solidarność międzypokoleniowa a europejski system ekonomiczny

16.00 – dyskusja

17.00 – sesja III

ks. dr hab. Piotr Krakowiak SAC (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Społeczności lokalne i wspólnoty parafialne wobec osób starszych. Pilne wyzwania w Polsce

o. dr Hubert A. Matusiewicz OH (Caritas Polska) - Inicjatywy Caritas kierowane do osób starszych

Anna Szarycz (Wiceprezydent Wrocławia) – Samorząd terytorialny wobec starzenia się społeczeństwa na przykładzie Wrocławia

18.30 – dyskusja

Środa, 24 czerwca 2015 r.

9.30 – Badania w zakresie katolickiej nauki społecznej

ks. dr Wojciech Sadłoń SAC, o. dr Marcin Lisak OP - Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

„Społeczeństwo”

ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT - Obserwatorium Społeczne

O konferencji

Wydłużenie się trwania życia prowadzi do występowania wielopokoleniowości. Samoistnie zwiększa się znaczenie relacji międzypokoleniowych oraz wszelkich, wynikających z tych relacji, kategorii regulujących zasady życia społecznego. „Solidarność międzypokoleniowa” jest nowym terminem w naukach społecznych, dlatego niezmiernie ważne jest podjęcie próby jego zdefiniowania, określenia jego wieloaspektowości oraz wskazanie praktycznych obszarów życia społecznego, które wchodzą w zakres definiowanego pojęcia.

Debatować nad tym zagadnieniem będą przedstawiciele różnych ośrodków akademickich, którzy są w stanie zwrócić uwagę na poszczególne aspekty „solidarności międzypokoleniowej” oraz praktycy, którzy wcielają w różnych obszarach życia społecznego wypracowane przez naukowców diagnozy i wskazania.

Konferencja naukowa „Solidarność międzypokoleniowa” odbędzie się we Wrocławiu w dniach 22-24 czerwca br. i połączona będzie z dorocznym zjazdem wykładowców katolickiej nauki społecznej.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Wrocław

referenci

 • ks. prof. dr hab. Jan Krucina
  • ks. dr hab. Janusz Węgrzecki
   • dr hab. Piotr Szukalski
    • Joanna Stańczak
     • prof. nadz. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska
      • prof. dr hab. Stanisław Cebrat
       • prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka-Bokun
        • prof. Paul Dembiński
         kontakt

         Falk Altenberger

         Falk Altenberger bild

         współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

         Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437