Seminarium

Społeczna gospodarka rynkowa – czyli w poszukiwaniu modelu rozwojowego dla Polski

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium „Społeczna gospodarka rynkowa – czyli w poszukiwaniu modelu rozwojowego dla Polski”, organizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundację Konrada Adenauera.

Szczegóły

Celem seminarium jest przeanalizowanie możliwych modeli rozwojowych dla Polski ze zwróceniem szczególnej uwagi na realizację celów społecznych. Chcielibyśmy przedyskutować na nim następujące kwestie:

Jeżeli przyjmiemy bardziej rynkowy model rozwoju, silnie polaryzacyjny, to jak powinna wyglądać polityka społeczna i dyfuzyjna? Do jakiego stopnia możemy liczyć, że rynek zapewni również realizację celów społecznych – np. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu?

Czy polityka społeczna może i powinna być traktowana jako polityka rozwojowa? Czy rozwój kraju możemy mierzyć jedynie wzrostem PKB, czy powinniśmy także przyjąć inne wskaźniki porządkujące politykę gospodarczą?

Czy możliwe i pożądane są rozwiązania instytucjonalne idące bardziej w kierunku gospodarki społecznej, które ex ante zapewniałyby bardziej zrównoważony i mniej spolaryzowany rozwój? A może pożądanym kierunkiem jest rozwój ekonomii społecznej?

W końcu, czy biorąc pod uwagę kryzys finansów publicznych i globalizację, państwo będzie w stanie finansować realizację celów społecznych na satysfakcjonującym poziomie, czy być może większą uwagę powinniśmy położyć na aktywizację i samoorganizację społeczności lokalnych, tak jak robią to dziś Brytyjczycy rozwijając program budowy wielkiego społeczeństwa (big society).

Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do 13 grudnia na adres mailowy: anna.cwikalowska@ibngr.pl lub telefonicznie +58 524-49-53.

Koordynacja:

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera

Falk.Altenberger@kas.pl

Anna Cwikalowska

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

anna.cwikalowska@ibngr.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64, Dom Polonii

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska