Konferencja

Społeczna Gospodarka Rynkowa w Polsce – Postulat czy rzeczywistość?

Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na konferencję "Społeczna Gospodarka Rynkowa w Polsce – Postulat czy rzeczywistość?" w Lublinie.

Szczegóły

Poniedziałek, 15 listopada

godz. 14.00

Otwarcie konferencji

ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL

Stephan Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

dr Krzysztof Grabczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego

prof. dr hab. Andrzej Sękowski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

godz. 14.20

Statement

Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

godz. 14.45

Statement

Andreas Meitzner, Stały Przedstawiciel Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce

Sesja I godz. 15.00-16.30

ETYCZNE I PRAWNE FUNDAMENTY SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ

godz. 15.00

Rynek i moralność w encyklikach społecznych

ks. prof. dr hab. Lothar Roos, kierownik Katedry Chrześcijańskiej Nauki Społecznej i Teologii Pastoralnej, Uniwersytet w Bonn

komentarze i dyskusja

prof. dr hab. Aniela Dylus, Dyrektor Instytutu Politologii UKSW

dr Andreas Püttmann, Politolog, publicysta, Berlin

Jerzy Stępień, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie

prof. dr hab. Janusz Mariański, Kierownik Katedry Socjologii Moralności w Instytucie Socjologii KUL

moderacja: Stephan Raabe, Fundacji Konrada Adenauera

godz. 16.30

przerwa na kawę

Sesja II godz. 17.00-18.30

JAK SPOŁECZNA POWINNA/MOŻE BYĆ GOSPODARKA WOLNORYNKOWA?

godz. 17.00

Partnerstwo w gospodarce i w przedsiębiorstwie – „Trzecia droga” między kapitalizmem i socjalizmem

prof. dr hab. Eduard Gaugler, profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania Personelem i Nauk o Pracy, Uniwersytet w Mannheim

komentarze i dyskusja

prof. dr hab. Wolfgang Weber, b. Rektor Uniwersytetu Paderborn, profesor zarządzania

dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa

dr Tomasz Żukowski, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Tomasz Gruszecki, Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL

moderacja: ks. prof. dr hab. Stanisław Fel, Dyrektor Instytutu Socjologii

Wtorek, 16 listopada

godz. 09.00

Msza Święta pod przewodnictwem abpa prof. dr. hab. Józefa Życińskiego Kościół Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Sesja III godz. 10.30-12.30

Dyskusja panelowa

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA PO KRYZYSIE FINANSOWYM

prof. dr hab. Bernd-Joachim Ertelt, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa; Hochschule der Bundesagentur für Arbeit, Mannheim

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa, Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Stanisława Golinowska, Profesor nauk ekonomicznych, Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego UJ

prof. dr hab. Zyta Gilowska, Rada Polityki Pieniężnej, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL

moderator: prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński, Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL

godz. 12.30

przerwa na kawę

godz. 13.00

Uroczystość Promocji Doktorskich Wydziału Nauk Społecznych KUL

Koordynacja:

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera

Falk.Altenberger@kas.pl

Stanisław Fel

Katholische Universität Lublin

stanfel@kul.lublin.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin

referenci

 • ks. prof. dr hab. Lothar Roos
  • Uniwersytet w Bonn
 • prof. dr hab. Eduard Gaugler
  • Uniwersytet w Mannheim
 • Waldemar Pawlak
  • Wicepremier
 • prof. dr hab. Aniela Dylus
  • Instytut Politologii UKSW
 • i inni

  partner

  dostarczone przez

  Biuro Fundacji Polska