Seminarium
Ausgebucht

Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku organizują seminarium naukowe poświęcone Społecznej Gospodarce Rynkowej.

Szczegóły

Celem seminarium jest zapoznanie jego uczestników z koncepcją Społecznej Gospodarki Rynkowej i jej implementacją w niemieckiej polityce gospodarczej w okresie od 1948 roku aż do współczesności. Zarówno Polska, jak i Unia Europejska zobowiązane są do tego, odpowiednio przez zapisy Konstytucji RP z 1997 roku oraz Traktatu Lizbońskiego z 2007 roku.

W ramach kilkudniowego seminarium przewidziano m.in.:

Wykłady:

"Kryzys integracji europejskiej i sytuacja Polski w Europie. Jak kształtują się współczesne koncepcje europejskiego ładu gospodarczego?" oraz „Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest sposobem rozwiązywania gospodarczych i społecznych trudności integracji europejskiej oraz Polski” Prof. dr Piotr Pysz

„Model Społecznej Gospodarki Rynkowej z perspektywy rynku pracy w Polsce i w Niemczech” dr Michał Moszyński

„Społeczna Gospodarka Rynkowa a polityka gospodarcza Polski” Prof. dr Elżbieta Mączyńska

Debaty i prace w grupach roboczych


podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Ełk

kontakt

Dr. Angelika Klein

Dr

Leiterin der Abteilung Stabsstelle Evaluierung

angelika.klein@kas.de +49 26996-3435
kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska